Onverwachts lichtpuntje voor Stichting Taxus Taxi
20 juni 2022
Pats! Laat u verleiden door Hanneke Gommers
23 juni 2022

VughtParticipeert stuurt open brief aan de provincie over de aanstaande kaalslag in Vught

Geachte mevrouw Otters,

Wat jaren geleden is begonnen als  een poging om het auto- en treinverkeer onder de grond of uit het dorp te krijgen, is verworden tot een nachtmerrie voor Vught.

Meer dan 1.100, veelal hele grote bomen, moeten wijken omdat Vught blijkbaar in de weg ligt. Het groene dorp Vught wordt kaalgeslagen en alleen de problemen voor het regionale verkeer lijken te worden opgelost.

Wij roepen u op om een denkpauze in te lassen en opnieuw tegen het licht te houden wat wij wilden bereiken: een duurzame oplossing met verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, minder geluidshinder, betere doorstroming van het verkeer en goede verbindingen tussen Vught-Noord en Vught-Zuid.

Het huidige plan voor de reconstructie bereikt deze doelstellingen totaal niet en verwoest en passant ons dorp. Voor wat betreft het groen en de bomen zal het vele decennia duren voordat een vergelijkbare leefbaarheid is ontstaan. De aangeboden groencompensaties zijn zeer ontoereikend.

De aanstaande tekorten op de begrotingen bij de overheden en de onvermijdelijke besparingsmaatregelen zijn een ijzersterk aanvullend argument om even pas op de plaats te maken. Daarmee creëren wij een gelegenheid te werken aan betere en echt duurzame oplossingen, waarmee de toegezegde doelen wel kunnen worden bereikt. 

Ook het recente onderzoek van de Brabantse GGD’s naar de luchtkwaliteit moet aanleiding zijn tot heroverweging. De belangrijkste oorzaak voor ongezonde lucht in heel Brabant is het verkeer. De reconstructie van de N65 had o.a. als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar het bereiken van dit doel is niet aangetoond. 

Daarbij is de aanzuigende werking op het verkeer na de reconstructie niet onderzocht, zodat het risico levensgroot is dat wij met meer verkeer en met een nog ongezonder leefklimaat zullen worden geconfronteerd. De huidige reconstructievorm biedt geen enkele mogelijkheid om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit op termijn te beperken en is daarmee overduidelijk geen duurzame oplossing.

Wij roepen u daarom op, los van het  oordeel van de Raad van State, uw eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid in te zetten voor een reconstructie die wél structureel toekomstbestendig is en de kaalslag voorkomt. Dat is niet alleen in het belang van de inwoners van Vught, maar net zo goed in het belang van de alsmaar verder stijgende regionale mobiliteitsbehoefte. 
Met vriendelijke groet,

A. Philip M. Helmer (voorzitter)

Bron: VughtParticipeert

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten