GGD sluit maandag 25 juli vaccinatielocatie Brabanthallen wegens de verwachte hitte
22 juli 2022
Je kunt me gerust een geheim vertellen (morgen ben ik het toch weer vergeten)
28 juli 2022

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. Alle betrokken partijen in het gebied hebben ingestemd met de route, die als het beste resultaat uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren kwam. De gemeente Vught zal de weg aanleggen; het Ministerie van Justitie en Veiligheid betaalt de kosten. De nieuwe weg biedt meer veiligheid tijdens de zogenaamde hoog risico BOT transporten.
Ook zijn de partijen akkoord gegaan met de nieuwe gebiedsvisie ‘voormalig Kamp Vught en omgeving’. De visie schetst de ambities voor de toekomstige inrichting van het gebied rond de PI, inclusief een nieuwe, permanente, ontsluitingsweg. Het college van B&W legt de visie in september voor aan de gemeenteraad.

Gebiedsvisie

De in het gebied gevestigde partijen hebben gezamenlijk de gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp Vught en omgeving’ opgesteld voor het gebied rondom de PI. In de visie zijn de ambities opgenomen voor de toekomstige inrichting van het gebied. Een nieuwe weg en parkeergarage en een nieuwe hoofdentree van de PI aan de westkant van het complex, vormen de ruggengraat van de gebiedsvisie. Deze biedt de mogelijkheid om daarna de Lunettenlaan opnieuw in te richten. Dit alles leidt tot verbetering van de landschappelijk en historische waarden rond de Lunettenlaan. Het college heeft ingestemd met de visie. In september ligt de visie voor aan de gemeenteraad.

Tijdelijke ontsluitingsweg

Vooruitlopende op de toekomstige definitieve weg zijn partijen ook akkoord met de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg voor de zogenaamde hoog risico BOT transporten. Het voorkeurstracé loopt rechtstreeks vanuit de PI via een nieuw te bouwen brug en weg over het Drongelens kanaal naar de Gementweg. Van daaruit zijn er meerdere mogelijkheden om de hoofdinfrastructuur te bereiken. Er worden ook beperkte ingrepen in de bestaande infrastructuur doorgevoerd, zoals een houten vangrail langs de Gementweg en het beperkt verbreden van de doorgang op de Kampdijkbrug.
De tijdelijke ontsluitingsweg zorgt voor meer (verkeers)veiligheid in de omgeving. Ook met het oog op de komende reconstructies van de N65 en het spoor, en de druk op het Vughtse wegennet die hierdoor ontstaat, is de nieuwe route een bijzonder welkom alternatief. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de gemeente Vught gevraagd om als opdrachtgever op te treden voor het technisch ontwerp en de uitvoering. De gemeente heeft de noodzakelijke ervaring met de aanleg van lokale infrastructuur. Het Vughts college is blij met de nieuwe ontsluitingsweg en andere maatregelen, ook in de PI zelf, die zorgen voor minder risicovolle transporten die bovendien vaker in veiliger banen geleid worden. Het zijn maatregelen, waarvoor de gemeente zich al lange tijd heeft ingezet.

Bron: Gemeente Vught

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten