Bestrijding processierups: tweede ronde
12 december 2019
Maurick College moet loten vanwege populariteit
12 december 2019

Vught Participeert: N65 kost Vught geld maar levert niets op

De vereniging VughtParticipeert (VP) wil volgens haar website de inwoners van Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. De vereniging heeft het college van Vught onlangs vragen gesteld over de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de N65. Deze verplichte analyse moet duidelijk maken of een grote investering als de N65 zinvol is. Als de kosten van het infrastructuurproject groter zijn dan de baten, wordt het project afgeraden.
De MKBA van de N65 is door het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) opgesteld en vervolgens getoetst door de Antea Group en het RIGO. Tenslotte is een second opinion gevraagd aan het KIM, het onafhankelijk Kennisinstituut voor Mobiliteit in Nederland. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat de maatschappelijke kosten van de reconstructie van de N65 hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit een verbeterde doorstroming van het verkeer op de N65, en dat was nou juist géén doelstelling van het project. De beoogde verbeteringen van leefbaarheid (verkeersveiligheid en luchtkwaliteit), ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking, worden niet gerealiseerd. De verkeersonveiligheid op de overige wegen in Vught wordt juist groter met de reconstructie, zo blijkt uit de berekeningen van Rijkswaterstaat.  Desondanks is op 24 maart 2016 door de Stuurgroep N65 besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeurs Alternatief (VKA).
De vereniging VP wil nu weten of de MKBA bewust bij de gemeenteraad is weggehouden.  “Het MKBA-rapport is dus niet aan de leden van de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Dat is pas gebeurd in 2018, twee jaar ná de besluitvorming door de Stuurgroep N65 (Rijkswaterstaat, provincie NoordBrabant, Den Bosch, Vught en Haaren). Zonder kennis van de analyse door Rijkswaterstaat is de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de aanpassingen van de N65 en de financiële bijdrage van de gemeente Vught daaraan.”

De vereniging vraagt zich dus af waarom de raad niet onomwonden gehoord heeft de kosten-baten-analyse geen goed nieuws was voor Vught. Dat de ombouwing van de N65 Vught wel geld kost maar niets oplevert. De vraag is op 17 november naar het college gezonden met het verzoek om de vraag binnen drie weken te beantwoorden. Als het college aan het verzoek van de vereniging tegemoet komt, zou het antwoord dan deze week bij VughtParicipeert op de mat moeten vallen.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten