Heropening vaccinatielocatie Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch
9 december 2021
A65/N65: Weekendafsluiting tussen knooppunt Vught en Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan (richting Tilburg); 11-13 december
10 december 2021

Vught gaat woningtekort te lijf

Samenwerken aan een meerjarig woningbouwprogramma met maximaal 600 nieuwe sociale huurwoningen vóór 2030. Met deze opgave, en een flink aantal andere maatregelen, gaan de gemeente Vught, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan de slag. Het gemeenschappelijk doel: het prettig en goed wonen in de gemeente ook in de toekomst mogelijk maken voor oude en nieuwe inwoners. Dat start met wat de partijen zien als een gezamenlijke uitdaging: het vinden van goede bouwlocaties om de plannen te realiseren. 

Ook Helvoirtse partijen doen dit jaar mee

Dit jaar zaten niet alleen de gemeente Vught, woonstichting Charlotte van Beuningen en haar huurdersorganisatie om de tafel om afspraken over wonen te maken. Vanwege de herindeling schoven ook – de in Helvoirt actieve – corporaties TBV Wonen en Woonveste aan, mét hun huurdersbelangenorganisaties. Samen vertaalden zij de woonvisie van de gemeente Vught en hun eigen visies naar plannen en oplossingen voor wonen in Vught.

Versneld verduurzamen

Verder hebben de partijen concrete afspraken gemaakt over versnelde verduurzaming van woningen. Voor een beter klimaat en om energie-armoede tegen te gaan. Ook is er aandacht voor voorlichting over klimaat en circulariteit. Voor onderhoud en nieuwbouw lag tot nu toe de nadruk vooral op energiebesparing en de overstap naar niet-fossiele brandstoffen (zoals zonne-energie). Daar komen nu bij: het hergebruik van materialen en het aanpassen aan het veranderende klimaat (denk bijvoorbeeld aan lokale opvang van regenwater en het creëren van meer biodiversiteit).

Samenwerken met zorgpartners

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen zelfstandig. Zo is in 2030 41% van de Vughtse huishoudens 65 jaar of ouder (in2020 was dat 33%). Daarom willen de gemeente en corporaties verder investeren in de samenwerking met zorgorganisaties. Ook onderzoeken ze hoe ze bij nieuwbouw al kunnen inspelen op zorgvragen, door bepaalde voorzieningen bij de bouw aan te brengen.

Fijne, leefbare wijken

Partijen streven bij nieuwbouw naar buurten met een combinatie van huur- en koopwoningen. Het stimuleren van duurzaam burencontact zal daarbij een belangrijk speerpunt zijn. Elke drie jaar houden gemeente, corporaties en huurdersorganisaties een wijkschouw om eventuele knelpunten in wijken te signaleren. Veiligheid, toegankelijkheid, gezondheid en het stimuleren van duurzaam burencontact zijn belangrijk aandachtspunten. Corporaties, gemeente, politie, welzijn en zorgpartners werken hierin nauw samen.

Nieuwe (tijdelijke) woonconcepten

Een aantal doelgroepen komt nu door de oververhitte woningmarkt in de knel. Dan gaat het om mensen in ernstige omstandigheden die snel een woning zoeken (statushouders, spoedzoekers). Om hen op korte termijn lucht te geven, onderzoeken de corporaties nieuwe woonconcepten. Dat gaat bijvoorbeeld over tijdelijke woonconcepten, woningsplitsing en woning delen.

Bron: Gemeente Vught

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten