Samen eten, gezellig en gezond: Kom erbij en schuif aan!
20 november 2019
Vergadering commissie straatnaamgeving
20 november 2019

Vastgesteld uitwerkingsplan Kern Fase 2 Cromvoirt

De gemeente Vught laat het volgende weten:
Het college van burgemeester en wethouders van Vught heeft op 29 oktober 2019 het uitwerkingsplan ‘Kernfase 2 Cromvoirt’ gewijzigd vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het uitwerkingsplan.
Het uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2 Cromvoirt’ gaat over het bouwen van 13 woningen binnen een plangebied in Cromvoirt, gelegen tussen de Achterstraat en de St.Lambertusstraat. Tevens wordt de Van Rijswijkstraat doorgetrokken tot aan de St.Lambertusstraat. De bestemming van het gehele plangebied wordt gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen-1’ en ‘Verkeer’. Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van negen vrijstaande woningen en vier starterskoopwoningen mogelijk. Het uitwerkingsplan wijkt af van het ontwerpuitwerkingsplan.

Van donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019 hebt u kunnen reageren op het ontwerpuitwerkingsplan. Het vastgestelde uitwerkingsplan is op een aantal punten anders dan het ontwerpuitwerkingsplan dat ter inzage heeft gelegen. De verschillen staan vermeld in een ‘Nota van zienswijzen’ die bij het uitwerkingsplan hoort. U kunt van donderdag 21 november 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020 het vastgestelde uitwerkingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865. crvUPKernfase2-VG01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Bent u het niet eens met het uitwerkingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen tijdens de bovengenoemde beroepstermijn. U kunt alleen beroep instellen als u gereageerd hebt op het ontwerpuitwerkingsplan (door een zienswijze in te dienen). Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet eens bent met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn doorgevoerd.

Voor het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan geldt nog het volgende:
Op dit uitwerkingsplan is de zogenaamde Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit komt omdat er sprake is van de bouw van 13 woningen. Dit betekent voor het indienen van beroep:
– dat uw al uw redenen waarom u het niet eens bent met het uitwerkingsplan (de beroepsgronden) op moet nemen in  het beroepschrift;
– dat u deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aan kunt vullen;
– dat uw beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient.

U stuurt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,  2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt het uitwerkingsplan nog niet in werking. De Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak. De Voorzieningenrechter doet alleen een voorlopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig is. U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Het uitwerkingsplan treedt in werking op vrijdag 3 januari 2020. Maar het treedt nog niet in werking als iemand binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uit- spraak van de voorzieningenrechter. Hebt u nog vragen? Belt u dan met mevrouw C. van den Wildenberg van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073 65 80 680.

       

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten