14 januari 2020

Woonwijze verandert naam in Woningstichting Charlotte van Beuningen

Woonwijze heeft een nieuwe naam. De woningcorporatie gaat voortaan verder als woonstichting Charlotte van Beuningen. “We wilden het bijzondere erfgoed van deze Vughtse stichting niet verloren laten gaan.” Met een druk op de knop werd gisterenavond (13 januari) in Huize Bergen het logo onthuld. Een grote gouden C met daaronder de nieuwe naam: woonstichting Charlotte van Beuningen. Een bijzonder moment in de Vughtse volkshuisvesting; Woonwijze kiest voor de naam van haar ‘kleine zusje’. “Op 1 oktober 2019 fuseerden wij met de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting die 184 woningen bezat”, legt directeur-bestuurder Charlotte Beukeboom uit. “Bij deze fusie benadrukten zowel het bestuur als de huurders het belang van het behoud van de naam en daarmee het erfgoed van de stichting. Ook de gemeente Vught vroeg ons dit niet verloren te laten gaan.” Woonwijze ging niet over een nacht ijs. En vond vooral de mening van de eigen huurders belangrijk. Er is daarom een naamcommissie opgericht met bewoners van de beide corporaties en deze commissie koos unaniem voor de nieuwe naam. Charles van Beuningen, kleinzoon van Charlotte van Beuningen en voormalig voorzitter van de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting was verrast en vereerd toen hij hoorde dat Woonwijze de naam van zijn grootmoeder wilde overnemen.
20 december 2019

Goed op koers met prestatieafspraken 2020

Een gemeente waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Vught, Woonwijze en haar Huurders Belangenvereniging (HBV). Om hiervoor te zorgen, worden er ieder jaar prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken voor 2020 die 11 december zijn ondertekend, start o.a. de bouw van de Grote Zeeheldenbuurt. De moderne, energiezuinige wijk beantwoordt aan de vraag naar een grotere diversiteit in de woningvoorraad en stimuleert de doorstroming naar andere geschikte woningen. De afspraken zijn dit jaar extra bijzonder omdat dit het eerste jaar is na de fusie van Woonwijze met de Van Beuningen stichting. Om ervoor te zorgen dat de belangen van deze bewoners voldoende worden vertegenwoordigd, is de HBV van Woonwijze uitgebreid met huurders van de Van Beuningen stichting. De afspraken die eerder zijn gemaakt met de Van Beuningen stichting heeft Woonwijze overgenomen.
22 oktober 2019

Woonwijze sluit voorlopig niet aan bij WoonService Regionaal

Woonwijze maakt pas op de plaats bij het aansluiten bij het regionale woonruimte verdeelsysteem ‘WoonService Regionaal’. De Vughtse woningcorporatie vreest dat aansluiten negatieve gevolgen heeft voor Vughtse woningzoekenden. Uit recente cijfers blijkt nu dat er een reële mogelijkheid is dat aansluiten de kansen voor Vughtse woningzoekenden, in ieder geval op korte termijn, verkleinen. Woonwijze zou op 18 november aansluiten bij WoonService Regionaal. Bij dit initiatief wordt het zoekgebied van woningzoekenden in de regio Noordoost Brabant vergroot. Daarbij zorgt regionale samenwerking voor meer efficiency en lagere kosten.
21 oktober 2019

PvdA-GL vraagt college naar toewijzingsbeleid sociale huurwoningen

PvdA-GL heeft het collge schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een brief van Woonwijze dat de woningen van Woonwijze vanaf november worden toegewezen via WoonService Regionaal (WSR).Voor de Vughtse woningzoekenden betekent dit onder andere dat hun inschrijftijd kan veranderen. Dat kan positief zijn maar maar óók dat woningzoekenden uit de regio met een langere wachttijd voortaan eerder aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning in Vught. De fractie vraagt zich af of woningzoekenden uit Vught en Cromvoirt nu niet de dupe worden van dit gewijzigde toewijzingsbeleid. Jongeren en starters uit Vught en Cromvoirt die hier willen blijven wonen of willen terugkeren na hun studie, omdat ze hier ook actief zijn bij verenigingen of omdat vrienden hier wonen, mogen door dit nieuwe systeem niet op een grotere achterstand worden gezet. Het is volgens de fractie door de hoge grondprijzen en gespannen woningmarkt al moeilijk genoeg om een geschikte woning in Vught te vinden. Zeker voor mensen met een kleinere beurs, stelt de fractie en vraagt het college of het bekend was met de wijziging en daarmee akkoord is gegaan. Overigens heeft PvdA-GL direct na de verkiezingen nog ingestemd met de verhoging van de goedkope sector naar 250.000 euro. Het college heeft ongeveer veertien dagen om te reageren op de vragen. 
3 oktober 2019

Woonwijze + van Beuningen = Focus op Vught met oog voor het erfgoed    

De fusie tussen de Vughtse woningcorporaties Woonwijze en de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting is rond. Op 30 september zijn de handtekeningen gezet onder de stukken waarmee de fusie op 1 oktober 2019 een feit is. “We kunnen ons nu nog beter richten op Vught en krijgen er ook nog eens een heel mooi stukje geschiedenis bij.”  Een woningcorporatie met een nog diepere verankering in Vught. Dat is het resultaat van de fusie tussen de Woonwijze en de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting (CEvB). Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder bij Woonwijze en Ton Streppel, tijdelijk directeur-bestuurder van CEvB tekenen hiervoor op 30 september met plezier de benodigde papieren.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten