12 december 2019

Vught Participeert: N65 kost Vught geld maar levert niets op

De vereniging Vught Participeert (VP) heeft het B+W vragen gesteld over de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de N65. De MKBA van de N65 is door het ministerie opgesteld en getoetst door de Antea Group en het RIGO. Ook is een second opinion gevraagd. Uit alle onderzoeken blijkt dat de reconstructie van de N65 Vught meer kost dan oplevert. Alleen de doorstroming op de N65 verbetert. De leefbaarheid en de tweedeling van Vught gaan er niet op vooruit. Sterker: het wordt op de overige wegen in Vught onveiliger. Toch is op 24 maart 2016 door de Stuurgroep N65 besloten tot de ombouw van de N65. De VP wil nu weten of de MKBA bewust bij de gemeenteraad is weggehouden omdat het rapport pas medio 2018 naar de raad is gezonden. "Zonder kennis van MKBA is de raad gevraagd een besluit te nemen over de N65 en de financiële bijdrage van Vught."
10 december 2019

Waarom heeft Vught geen rekenkamer?

De Vereniging Vught Participeert (VP) heeft het het college gevraagd waarom Vught geen rekenkamer heeft. Sinds 2002 is iedere gemeente verplicht om een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. VP wil weten hoe het College aankijkt tegen de rol van de rekenkamer in het openbaar bestuur. VP meent dat een actieve rekenkamer de gemeenteraad ondersteunt, vooral bij de controlerende rol. Het laatste rapport van de rekenkamer dateert uit 2012. Dit rapport uitte flinke kritiek op de gemeentelijke organisatie; met name de aansturing door B&W (gevormd door GB, VVD en D66) zou beter moeten. Met dat rapport is nooit iets gedaan; het verdween geruisloos van het toneel. Daarna werd de rekenkamer slapend gemaakt. VP wil nu weten waarom dat is gebeurd en wijst erop dat de ministerraad inmiddels heeft besloten dat een rekenkamer niet 'slapend' mag zijn.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten