14 januari 2020

Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

De Brabantse verkeersambassadeurs ondertekenden 13 januari het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan. Nieuw aan dit plan is dat het aansluit op het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid, dat de ambitie heeft te gaan voor nul verkeersslachtoffers. Dit plan is het derde dat de Brabantse verkeersveiligheidspartners (provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, Parket (Centrale Verwerking) Openbaar Ministerie en politie) hebben opgesteld. Een nieuw plan is urgent, want het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie is nog steeds te hoog. Kern van het nieuwe Brabantse plan is een risicogestuurde aanpak, gebaseerd op data. Het BVVP 2020-2024 richt zich op infrastructuur, afleiding, te hard rijden, asociaal gedrag en gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Brabanders worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Doel daarvan is asociaal gedrag aan te pakken.
20 december 2019

Provincie, Loon op Zand en waterschap in beroep tegen besluit gaswinning Loon op Zand

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de gemeente Loon op Zand en waterschap Brabantse Delta beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning voor een diepboring op de gaswinningslocatie Loon op Zand. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze vergunning onlangs verleend aan gaswinningsbedrijf Vermilion. De betrokken overheden zijn tegen de vergunning voor de boring naar gas vanwege de risico's voor het milieu, de drinkwatervoorziening en bebouwing. Daarnaast is er geen draagvlak in de regio en past de uitbreiding van de gaswinning niet binnen het streven naar andere energiebronnen. Ondanks het beroep, mag Vermilion al wel verder me de diepboring. De drie overheidsorganisaties koesteren hoop dat het bedrijf wacht op de uitspraak van de andere beroepszaak die nog loopt. Dat beroep is in december 2018 ingediend tegen het winningsplan van Vermilion,
19 december 2019

Onderzoek naar kinderen met Q-koorts

De provincie stelt in nauwe afstemming met de stichting Q-support € 100.000 beschikbaar voor onderzoek naar kinderen met Q-koorts. Provinciale Staten hadden hiertoe een motie aangenomen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft eerder toegezegd het onderzoek aanvullend te willen financieren tot € 500.000. ZonMw begeleidt en controleert het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht. ZonMw in Den Haag financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
21 november 2019

Kippen van ‘t Groene Woud in provinietuin

Uit het Brabants Dagblad: Ze kakelen er lustig op los. Ruim tweehonderd kippen verblijven een weekje op het grasveld voor het provinciehuis in Den Bosch. Daar staat een zogenaamde kipcaravan. Het is een mobiele kippenstal waarbij de kippen overdag vrij kunnen rondstruinen en 's nachts veilig op stok gaan. De kipcaravan is een initiatief van Peter en Esther van Agt van de Fladderfarm uit Oirschot. Zij brengen het Groene Woud-ei op de markt. Met de kipcaravan, die plaats biedt aan 240 hennen en negen hanen, brengen zij het Groene Woud en de eieren die er vandaan komen, onder de aandacht.
8 oktober 2019

Begroting 2020: financieel gezond en investeren in toekomst van Brabant

Gedeputeerde Staten presenteerden vorige week een sluitende begroting met een omvang van ruim €1,1 miljard aan Provinciale Staten. In deze eerste begroting van deze bestuursperiode kijkt het provinciebestuur naar Brabant in 2030. Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die noodzakelijk zijn om in 2030 prettig, veilig en gezond in Brabant te kunnen leven.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten