13 juni 2019

‘Geen debat over N65-oplossing bij In ’t Groene Woud’

D66 vindt dat de coalitiepartijen Gemeentebelangen (GB), VVD en PvdA-GroenLinks in de laatste raadsvergadering de behandeling van een voorstel voor een oplossing op de N65 bij Restaurant In 't Groene Woud hebben geblokkeerd. D66-commissielid Dion Meuwissen had dit onderwerp voorbereid en het was een dag eerder onder alle partijen verspreid. Volgens D66 is dat geen verplichting, maar zij koos hiervoor om dat wel te doen zodat alle partijen niet verrast zouden worden en zij zich ook goed konden voorbereiden om hier voor of tegen te zijn. Uiteindelijk werd de motie vreemd aan de orde van de dag niet op de agenda opgenomen. Bron: D66 update: een aantal andere Vughtse politieke partijen zijn het niet eens met deze zienswijze van D'66. Op een later tijdstip komen we terug op hun zienswijzen in deze.
6 maart 2019

CDA: “plannen opwaardering N65 te vaag”

Het CDA bleek als enige partij tegen de opwaardering van het voorkeursalternatief naar de plus variant te zijn. Met name de verwachte extra druk op het onderliggende wegennet in Vught en Cromvoirt, het ontbreken van de meest recente verkeerscijfers was voor mevrouw Vos reden om tegen te stemmen. Dat de partij de afgelopen jaren altijd voor de verdiepte ligging en ongelijksvloerse kruisingen was geweest, was geen reden om alsnog van mening te veranderen. "Deze plannen zijn te onduidelijk, onverantwoord en bieden geen totaalplaatje," aldus de christen democrate. Dat kwam haar op forse kritiek te staan van Van der Vossen (GL/PVDA), die het raadslid 'krokodillentranen' verweet. Ook de VVD (du Maine) verweet het CDA zelf te 'goochelen met cijfers'. Van der Zee (GB) merkte op dat "met deze tegenstem het CDA blijkbaar niet voor de verdiepte ligging stemt, maar voor de oude variant."
6 maart 2019

PvdA-GroenLinks: “aanpassing N65 een echte plus”

PvdA-GroenLinks deelde het college een compliment uit over het behaalde resultaat voor de N65+ variant. "De zeven-heuvelen-weg wordt nu verdiept aangelegd. Geen stoplichten meer voor de Boslaan en Vijverbosweg, geen 4 meter hoge geluidsschermen. Ondanks dat de plannen een sloot geld kosten hebben we er alle vertrouwen in dat we dat kunnen betalen. Wij hebben het geld er in ieder geval voor over." Van de Vossen diende een motie in om de Kentalisroute (de parallelweg langs de N65 aansluitend op het Taleninstituut) te laten onderzoeken zodat de Jagersboschlaan niet verhard hoeft te worden. De wethouder ontraadde deze motie maar zei wel alle gegevens die hiermee te maken openbaar te maken. Van de Vossen(die ook zag dat zijn motie het niet ging halen) trok hierop zijn motie in. D66 zag zijn kans schoon en diende tevergeefs de motie alsnog in. Van de Vossen betichtte D66 van politieke spelletjes, "de humor ligt blijkbaar op straat", aldus de fractieleider.
6 maart 2019

Gemeentebelangen: “opwaardering N65 geweldig resultaat”

Fractievoorzitter Siebren vd Zee (Gemeentebelangen) omschreef in de Raadsvergadering van afgelopen donderdag de plusvariant van de N65 als "een geweldig resultaat." "Een lang lopend dossier vanaf 2010 dat uiteindelijk het best haalbare is qua veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van het verkeer. Het is een investering voor nu en in de toekomst. Er zijn nog een aantal knelpunten zoals de aansluiting van de bedrijven op de N65 en Restaurant Het Groenewoud, dat enkel vanuit Vught rechtstreeks te bereiken is. Maar GB doet daarom ook een oproep aan de wethouder om met alle partijen om de tafel te gaan zitten en gesprekken te voeren om waar mogelijk soelaas te bieden."
5 maart 2019

D66: schoorvoetend akkoord met plannen N65

D66 ging tijdens de raadsvergadering schoorvoetend akkoord met de opwaarderingsplannen van de N65 plusvariant. "Het effect op Vught blijft onduidelijk, de financiële onderbouwing is onduidelijk. Ontbrekende cijfers en verschillende antwoorden vanuit het college lijken op een rookgordijn," aldus Schellekens. "We kennen de losse eindjes niet." Wethouder van Woesik zei toe een infoavond te houden voor alle belanghebbenden waarbij dilemma's en mogelijke oplossingen voor aanliggende bewoners, bedrijven en inwoners ruim aan bod zullen komen. "We kunnen niet iedereen tevreden stellen. Er zullen hier en daar offers gebracht moeten worden om forse verbeteringen te kunnen realiseren." D66 ging daarna, met een stemverklaring waarin ze aangeven de ontwikkelingen alert te blijven volgen, alsnog akkoord.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten