17 februari 2020

D66 niet blij

D66 in Vught is niet blij met de in hun ogen illegale uitbreiding van het parkeerterrein bij de IJzeren Man. De eigenaar heeft dit gedaan zonder vergunning. Bovendien past het niet binnen het bestemmingsplan. D66 heeft aan het college van B en W gevraagd hoe dit kan en wat zij eraan gaan doen. De gemeente heeft geantwoord dat ze al een onderzoek zijn gestart. De eigenaar geeft aan dat er op de plek van de nieuwe parkeerplaats al jaren illegaal werd geparkeerd. Hij is van mening dat hij geen vergunning nodig heeft voor de uitbreiding. D66 is bang dat het groene karakter van de IJzeren Man en de omgeving ervan verloren dreigt te gaan.
30 januari 2020

D66 schrikt zich rot van kaalslag bij IJzeren Man

D66 heeft bij het college schriftelijke vragen ingediend over de ontwikkelingen bij de IJzeren Man. Zo wil de fractie graag weten waarom er zoveel groen verdwenen is voor nieuwe parkeerplaatsen, terwijl er volop parkeerruimte is. D66 vindt de omgeving van het Strandhuys, het -paviljoen en -bad waardevol. Het is een bekend, uniek, historisch en groen stukje Vught waar iedereen trots op is. D66 is geschrokken van de enorme parkeerstrook die recent aangelegd is voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen. D66 heeft daarom de volgende vragen ingediend: wat vindt het college van het nieuwe uitzicht op het Strandhuys en -paviljoen en mag dit volgens de structuurvisie en het bestemmingsplan? Is hiervoor een vergunning is afgegeven? Heeft de gemeente toestemming gegeven om het groen weg te halen? Als de nieuwe parkeerplaats niet voldoet mag de gemeente die dan weghalen? Ook wil D66 graag weten hoe het zit van de hotelplannen van de exploitant.
18 december 2019

Geen ‘knallende’ huwelijksvoltrekkingen meer in Vught

Tot voor kort konden trouwparen (wens)ballonnen oplaten ter ere van het heugelijke feit. Dat kan niet meer omdat de gemeenteraad  - in navolging van veel andere gemeenten - besloten heeft dit vanwege de milieubelasting te verbieden. Maar vandaag meldt het Brabants Dagblad dat een huwelijk bezegelen met een vuurpijl die de hemel doet oplichten, er eveneens niet meer bij is in Vught. In ieder geval niet rondom trouwlocaties Kasteel Maurick en de IJzeren Man. Het college van Vught heeft beide locaties aangewezen als 'vuurwerkvrije zones'. Het afsteken van vuurwerk in deze kwetsbare natuurgebieden is dus voortaan verboden. Het leidt volgens het college namelijk tot overlast en schade aan flora en fauna en is daarom onwenselijk. Door de gebieden aan te wijzen als 'vuurwerkvrije zones' kunnen politie, boa's en toezichthouders ook gaan handhaven.
15 oktober 2019

Waterpeil IJzeren Man ongekend laag

Het water in de IJzeren Man is door de extreme droogte de afgelopen jaren tot een historisch laag punt gezakt. Deze zomer lagen er al flinke stukken droog en als het zo doorgaat zal het volgende zomer niet veel beter worden. De zwem- en waterverenigingen laten weten zich zorgen te maken over de situatie, net als de eigenaar van het strandpaviljoen. Mogelijk is de enige oplossing het uitbaggeren van de plas maar dat is niet zonder risico's. De zuurgraad kan hierdoor veranderen, er kan een ijzerhoudende laag onder de planten liggen en dan wordt het water bruin De gemeente Vught en de Natuur- en Milieugroep Vught delen de zorgen van de verenigingen en denken na over maatregelen. Maar uitbaggeren of verdiepen is kostbaar. Robin van Dijk van de Natuur- en Milieugroep Vught raadt dat vooralsnog af. ,,De waterkwaliteit van de IJzeren Man staat door de lagere waterstand nu nog niet onder druk. Deze goede kwaliteit wordt juist in stand gehouden door onder andere het op de bodem groeiende oeverkruid. Er heerst een delicaat ecologisch evenwicht in de waterplas, blijkt uit een onderzoek van anderhalf jaar geleden. Dit onderzoek moet een vervolg krijgen en daar dringen we bij de gemeente op aan."
14 augustus 2019

1 september: zwemrace en zwemloop bij de IJzeren Man

Op 1 september zal de IJzeren Man Vught in het teken staan van de IJzeren Man Zwemrace. Dit jaar voor het eerst met niet-KNZB leden zodat ook deze “wilde” zwemmers zich kunnen meten met de georganiseerde zwemsport. De zwemrace kent ook een zwemloop als onderdeel: 500m/5km en 1000m/10km zwemmen en lopen in en om de Parel van Vught voor Eeuwige Roem en een baanrecord. De organisatie is ook dit jaar in handen van Prins Hendrik en de Dommelbaarzen. Het terrein gaat open om 9.00 uur, de wedstrijden starten vanaf 10.00 uur. Inschrijven voor de zwemloop kan tot zondag 25/8. voor de zwemrace tot dinsdag 27/8, voor de recreatieve tochten tot zondag 1/9 11.00 uur. Het volledige programma en wedstrijdreglementen zijn te vinden via Facebook/zwemrace, zwemrace.nl en de website van de Dommelbaarzen.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten