17 februari 2020

D66 niet blij

D66 in Vught is niet blij met de in hun ogen illegale uitbreiding van het parkeerterrein bij de IJzeren Man. De eigenaar heeft dit gedaan zonder vergunning. Bovendien past het niet binnen het bestemmingsplan. D66 heeft aan het college van B en W gevraagd hoe dit kan en wat zij eraan gaan doen. De gemeente heeft geantwoord dat ze al een onderzoek zijn gestart. De eigenaar geeft aan dat er op de plek van de nieuwe parkeerplaats al jaren illegaal werd geparkeerd. Hij is van mening dat hij geen vergunning nodig heeft voor de uitbreiding. D66 is bang dat het groene karakter van de IJzeren Man en de omgeving ervan verloren dreigt te gaan.
30 januari 2020

D66 schrikt zich rot van kaalslag bij IJzeren Man

D66 heeft bij het college schriftelijke vragen ingediend over de ontwikkelingen bij de IJzeren Man. Zo wil de fractie graag weten waarom er zoveel groen verdwenen is voor nieuwe parkeerplaatsen, terwijl er volop parkeerruimte is. D66 vindt de omgeving van het Strandhuys, het -paviljoen en -bad waardevol. Het is een bekend, uniek, historisch en groen stukje Vught waar iedereen trots op is. D66 is geschrokken van de enorme parkeerstrook die recent aangelegd is voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen. D66 heeft daarom de volgende vragen ingediend: wat vindt het college van het nieuwe uitzicht op het Strandhuys en -paviljoen en mag dit volgens de structuurvisie en het bestemmingsplan? Is hiervoor een vergunning is afgegeven? Heeft de gemeente toestemming gegeven om het groen weg te halen? Als de nieuwe parkeerplaats niet voldoet mag de gemeente die dan weghalen? Ook wil D66 graag weten hoe het zit van de hotelplannen van de exploitant.
21 oktober 2019

Pubquiz ‘Wie Kent Vught’ in Helvoirt

Helvoirt komt bij Vught. Maar wat weet Helvoirt van Vught? Vast al een heleboel, maar toch een proef op de som. Op vrijdag 1 november wordt daarom in het HelvoirtHuis de quiz ‘Wie Kent Vught’ georganiseerd. Het is een pubquiz waar iedereen aan mee kan doen waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Teams kunnen zich vanaf nu opgeven. Teams van 4 personen (een persoon meer of minder mag ook) kunnen zich vanaf nu opgeven. Mail naar pubquiz@d66vught.nl of app naar 06-14518898.
20 september 2019

D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’

De Vughtse gemeenteraadsfracties van D66 en CDA hebben zich achter de actie 'Wij willen die vent-weg' geschaard. De werkgroep Jagersboschlaan en de SP begonnen deze actie enkele maanden terug. Ze willen voorkomen dat de Jagersboschlaan wordt verhard en wordt opengesteld voor autoverkeer. D66 en CDA gaan nu ook achter de actie staan, omdat het college heldere vragen van Vughtse inwoners niet wil beantwoorden. Hiermee keert volgens beide fracties het college de Vughtse samenleving de rug toe
23 juli 2019

D66 stelt wederom vragen over communicatie

Op 15 juli jl. heeft projectontwikkelaar Janssen De Jong in een nieuwsbrief naar buiten gebracht dat B&W heeft ingestemd met het bouwplan voor de locatie van voormalig verzorgingshuis De Braacken. Op de plek komen 14 dure woningen en 21 bouwkavels voor villa’s die samen het Loyolapark vormen. D66 valt vooral over de wijze van communiceren. Want waarom informeert B&W wel de projectontwikkelaar maar niet de gemeenteraad dat zij akkoord zijn gegaan met de plannen. De raad moet namelijk eerst nog akkoord gaan met het bestemmingsplan. Daarnaast houdt het college zich volgens D66 niet aan het bestuursakkoord nu er in dit plan voor 100% "duur" wordt gebouwd i.p.v. 40% betaalbaar, 40% middenduur en 20% duur. Fractievoorzitter Dianne Schellekens vraagt zich in de brief af of dat misschien juist de reden is om hierover niet te communiceren. Bovendien verzet D66 zich tegen het verdwijnen van groen, met name van een monumentale boom die gekapt moet worden om er te kunnen bouwen.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten