Vaccinatie kinkhoest voor zwangere vrouwen
4 december 2019
De gemeente scherpt de regels aan: afval aan de straat
4 december 2019

Subsidies voor projecten en organisaties

Op 26 november 2019 heeft het college de subsidieplafonds 2020 vastgesteld voor de gemeentelijke subsidies. Zo zijn er projectsubsidies die worden gegeven voor eenmalige activiteiten, geregeld door particulieren en organisaties maar niet voor buurt- en straatfeesten. Daarvoor kan een beroep gedaan worden bij het Oranjefonds. Het subsidieplafond voor de Regeling projectsubsidies gemeente Vught 2017–2021 bedraagt voor 2020 € 30.906,-. Uit dit potje kan geput worden in 2020 totdat het beschikbare geld op is. Voor activiteiten voor ouderen, jeugd, mensen met een beperking of die gericht zijn op sport, amateurkunst en volkscultuur/immaterieel erfgoed is een driejarige stimuleringssubsidie mogelijk.

De gemeente heeft verder ook nog per beleidsdoel een maximaal subsidiebudget beschikbaar. Subsidies kunnen verleend worden totdat het potje leeg is.
De Stichting Leergeld, Stichting Voedselbank, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds mogen gezamenlijk het potje Ondersteuning minima verdelen. Daar zit dit jaar € 47.686,- in.
Slachtofferhulp Nederland (regio Zuidoost), de EHBO Vereniging Vught Cromvoirt, het Nederlandse Rode Kruis ’s-Hertogenbosch, de Stichting Buddyproject Noordoost Brabant, de Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch, Bureau Halt, Radar en de Stichting Zwerfkat ontvangen gezamenlijk uit het potje Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie € 35.402,-.
De Stichting IJsbaan Vught ontvangt € 10.498,-  uit het potje (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed dat totaal € 182.586,- bevat. De rest wordt verdeeld onder de volgende organisaties: Stichting Kid, St. Leijenstroom, het Vughts museum, Avulo (Algemene Vughtse Lokale Omroep), Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting Erfgoed Vught, Stichting IJsbaan, Dorpshuis The Battle Axe,  Stichting Open Joodse Huizen en het Maurick college.
Tot slot is er nog het potje Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie. Daarin zit  € 82.189,- en dat wordt verdeeld onder: Stichting Scheve Schup, Rode Rik, Adviesraad Sociaal Domein, Werkgroep toegankelijk Vught, Stichting Ouderen Samen, Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Parochie, Vereniging WeyLia, Stichting Met je Hart Den Bosch-Vught en de Seniorenbus.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten