Raad van State in basis akkoord met plan Windenergie A16, provincie past punten aan
25 juli 2020
PvdA-GroenLinks ziet geen aanleiding voor nieuw spoeddebat Jagersboschlaan
27 juli 2020

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

De SP in Vught roept de raad terug van het zomerreces. Zij zijn boos over het feit dat de gemeente nu al de Jagersboschlaan wil verharden zonder de uitspraak van de rechter hierover af te wachten, en wil hierover graag uitleg. De omwonenden en belanghebbenden wisten vorige maand nog succesvol bij de voorzieningenrechter deze verharding, althans voorlopig, te voorkomen. Maar hoewel het Vughtse college aangaf die uitspraak te respecteren, vecht zij deze nu alsnog aan met een verzoek aan de rechter om de schorsing ongedaan te maken. Omdat dit niet in lijn is met hetgeen de gemeenteraad is voorgehouden, wil de SP daarover met spoed een debat en roept de gemeenteraad daarom terug van reces.

Het gemeentebestuur heeft haast maar komt volgens de SP niet met overtuigende argumenten. De voorzieningenrechter oordeelde immers (uitspraak van 11 juni 2020) dat ook na uitspraak in de bodemprocedure (verwacht voor 6 oktober 2020) er nog voldoende tijd is om – afhankelijk van de definitieve uitspraak – de verharding aan te brengen. Ook oordeelde de rechter dat de werkzaamheden niet persé in zomervakantie hoeven plaats te vinden. Er is voldoende alternatief voor fietsende leerlingen van het Maurickcollege.

De SP vindt dat het college zich niet aan zijn woord houdt. Wethouder Van de Ven had immers aangegeven de uitspraak van de rechter te respecteren. SP-fractievoorzitter Suzanne van Wiggen: “Alleen al vanuit respect naar de omwonenden en belanghebbenden, zou je netjes de bodemprocedure moeten afwachten. Hier moet wel een heel andere agenda achter zitten.”

De gemeente gebruikt het argument dat de schorsing slaat op eventuele schade die autoverkeer over de dan verharde Jagersboschlaan zou toebrengen aan de natuurwaarden. Omdat er nu een rapport is dat stelt dat die schade niet optreedt, voelt de gemeente zich niet meer gehouden aan de schorsing.

De SP heeft via de griffie een interpellatiedebat hierover aangevraagd. Het presidium zal dit verzoek moeten honoreren, waarna bekend wordt of daartoe de gemeenteraad van reces wordt teruggeroepen. Wat de SP betreft is dat het geval en wordt niet eerst de reactie van de rechter op het verzoek van het college afgewacht.

Bron: Avulo/SP/Brabants Dagblad

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten