Brandstichting na woningbrand in Helvoirt niet uitgesloten
26 april 2021
Vegan Streaker begonnen aan hongerstaking
26 april 2021

Lintjesregen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt

Vandaag vond de traditionele lintjesregen plaats in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Burgemeester Roderick van de Mortel verraste de decorandi op 26 april tussen 10.00 en 13.00 uur met een persoonlijk bezoek aan huis of op een andere toepasselijke locatie. Die locatie is dan van een bijzondere betekenis voor de gedecoreerde. Een persoonlijk contact stelt de burgemeester erg op prijs, het ging immers om een bijzonder moment voor de gedecoreerde. Natuurlijk nam de burgemeester de coronaregels en vereiste afstand in acht, daarom werd de partner van de gedecoreerden gevraagd de versierselen op te spelden en bleef hij buiten de woning. Voor het feestelijk tintje had hij een bloemetje en fles champagne meegebracht. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit zijn de gelukkigen:

De heer T.W.P. Beks, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1955-2018Vrijwilliger bij de Atletiekvereniging Prins Hendrik. Decorandus begeleidt een team en verzorgt de PR als plaatselijk correspondent van het Brabants Dagblad en het Klaverblad.
1974-2016Secretaris van de Soos Vught. Dit is een netwerkorganisatie, die zich inzet voor haar leden voor verdieping en inspiratie op maatschappelijke thema’s gecombineerd met informele activiteiten.
1979-1990Vrijwilliger bij het CDA Vught. Decorandus ondersteunde in het begeleiden van politici.
2002-2020Vrijwilliger bij het Brabantse Historische Informatie Centrum. Decorandus maakte deel uit van de Archiefgroep BOVO Vught. Decorandus zette zich in om relevante geschiedenis voor het onderwijs toegankelijk en inzichtelijk te maken.  
2004-hedenVrijwilliger bij de Parochie Edith Stein. Decorandus maakt deel uit van de redactie.  

De heer A.F. van den Bersselaar, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1974-2008Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’, afdeling Vught-Cromvoirt. Decorandus bezocht frequent ouderen en begeleidde hen bij activiteiten en excursies. Ook was hij actief in de fondsenwerving. Hij ontving voor zijn inzet de Zonnebloemspeld in goud.
1996-2009Vrijwilliger bij de Stichting Motortoertocht Vught voor Gehandicapten. Deze stichting organiseert een jaarlijkse rondrit voor mensen met een beperking. Decorandus begeleidde de deelnemers en verzorgde de catering op het vaste rustpunt.
2002-hedenVrijwilliger bij de Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ). Decorandus werkt achter de baar op de locatie Rozenoord ten behoeve van de biljart- en kaartmiddag, alsmede voor de cursisten van de zomerschool. Vanaf de verhuizing naar DePetrus in 2018 verzorgt hij de koffie en thee, alsmede de reiniging van de apparatuur. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten. Sinds 2004 verzorgt hij ook de bardiensten op de ontmoetingsavonden voor mensen met een beperking. Sinds 2016 ondersteunt hij bovendien bij het serveren van maaltijden en drankjes bij (W)Etenstijd..
2018-hedenVrijwilliger bij de Charlotte van Beuningen Stichting. Decorandus verzorgt bardiensten in de ontmoetingsruimte ‘De Molenhoek’ ten behoeve van de bewoners en biedt een luisterend oor, waar daar behoefte aan is.    

De heer B.H.M. Brands, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1996-2017Bestuurslid (1999-2002) en vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling ’s-Hertogenbosch. Decorandus was verantwoordelijk voor de sociale hulp, voorlichting en internationale hulp. Daarnaast richtte hij het evenement Rondje Kermis op voor mensen met een verstandelijke beperking.
1998-2009Initiator en voorzitter van de Avondvierdaagse Vught. Decorandus organiseerde het jaarlijkse evenement.
1999-2006Raadslid bij de gemeente Vught.
2012-2016Voorzitter van de volleybalvereniging VVC te Vught. Decorandus organiseerde mede het scholentoernooi, de jeugdactiviteiten en de festiviteiten. Daarnaast zette hij zich in voor het verbeteren van de relatie met de gemeente.
2015-2019Onafhankelijk voorzitter van de Vereniging Mariënhof te Vught, opgericht door de ouders van jongeren met autisme in de locatie voor begeleid wonen Mariënhof. Decorandus voerde het overleg met de woningstichting, de gemeente en de GGZ-instelling Reinier van Arkel en realiseerde een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de instelling van een bewonersoverleg, een coördinator en huismeester.

Mevrouw P.J.H.M. Coeleveld-Teulings, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

Het Rode Kruis 
2005-hedenAfdelingscoördinator evenementenhulp. Decoranda is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening. Daarnaast zorgt zij voor de aansturing van de evenementenhulpverleners en organiseert zij mede de activiteiten.
2013-hedenHulpverlener en teamleider (sinds 2014) bevolkingszorg. Decoranda zet zich in voor het verbeteren van de omstandigheden van door rampen of crisis getroffen burgers. Daarnaast coördineert zij de hulpverleners en heeft zij contact met de hulp vragende instanties, zoals de gemeente.
2014-hedenEvenementenhulpverlener.
Overige activiteiten   
2010-hedenVrijwilliger bij de Stichting Avondvierdaagse Vught. Decoranda zet zich o.a. in voor het werven en coördineren van de vrijwilligers en de sponsorwerving. Daarnaast draagt zij bij aan de organisatie van het inschrijfbureau.

De heer P.T.J.M. Maessen, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1994-2005Lid van de ouderraad, lid van de klussengroep en (vice)voorzitter van de MR van de basisschool De Baarzen.
1998-hedenMedeoprichter/voorzitter (sinds 2006) van het Natuurpark De Kwebben te Vught. Door middel van een Europese subsidie is het mogelijk geworden om dit Brabants landschap binnen de bebouwde kom te behouden. Decorandus coördineert mede werkzaamheden in het park. Daarnaast onderhoudt hij het contact met de gemeente en zijn medevrijwilligers. Hij organiseert (sinds 2006) de publieksactiviteiten, o.a. de lezingen en de excursies, en hij schrijft daarnaast artikelen voor de nieuwsbrief van Natuurlijk Vught en de lokale nieuwsbladen.
1998-hedenBestuurslid/voorzitter (sinds 2007) van de Stichting Jeugd Natuurwacht Vught. Decorandus stelde mede het educatief programma op met diverse activiteiten wat eraan heeft bijgedragen, dat thans twee jeugdleden een jeugdlintje van de gemeente Vught uitgereikt hebben gekregen.
2006-hedenVrijwilliger bij de Natuur en Milieugroep Vught. Decorandus is lid van de plantenwerkgroep en de vogelwerkgroep. Hij draagt zorg voor de inventarisatie van de natuur en het organiseren van de excursies.

De heer J.A.A. van den Meerendonk, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1980-hedenVrijwilliger bij de Stichting Scouting Vught Noord. Decorandus fungeert als beheerder van het clubgebouw en het kampeerterrein. Daarnaast ondersteunt hij bij de organisatie van de activiteiten, o.a. de kerstbomenverkoop.
1995-hedenVrijwilliger bij de Stichting Jeugdweek Vught, waar jaarlijks 1100 kinderen aan deelnemen. Decorandus draagt zorg voor de faciliteiten en voor de elektra op het evenemententerrein. Daarnaast zet hij zich in als lid van de kookploeg.

De heer R.H. Mesman, Helvoirt

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1974-hedenMedeoprichter/penningmeester van en vrijwilliger bij de badmintonclub Shuttle te Helvoirt. Decorandus verzorgt de ledenadministratie en zet zich in als trainer.
2010-hedenVrijwilliger bij de Stichting Boekenmarkt Helvoirt. Decorandus draagt zorg voor het sorteren van de ingezamelde boeken en selecteert deze voor de verkoop.
2015-hedenVrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Thuis in Helvoirt. Deze stichting draagt zorg voor de exploitatie van het multifunctioneel centrum HelvoirThuis. Decorandus was lid van de denktank voor de totstandkoming van het huis. Hij verzorgt de barwerkzaamheden en draagt zorg voor de schoonmaak. Daarnaast beheert hij de portefeuille ‘personeelszaken’.

De heer C.A. van der Pasch, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1970-2004Vrijwilliger bij het St. Catharina Gilde. Decorandus verzorgde het zilverwerk en beheerde het schietterrein.
1995-hedenVrijwilliger bij de St. Janskerk. Decorandus beheert het kerkhof. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de uitvaartondernemers en nabestaanden.

Mevrouw H.P.M. Schuurmans-van Oijen, Cromvoirt

©Marc Bolsius

Verdiensten:

1990-2015Vrijwilliger bij het zorgcentrum De Vlasborch te Vught. Decoranda las voor aan enkele slechtziende cliënten.
1990-hedenBestuurslid en secretaris van de vereniging Dames Onder Elkaar te Cromvoirt. Het doel van de vereniging is de onderlinge banden te versterken door middel van activiteiten.
1995-2005Vrijwilliger bij de Basisschool De Leydraad te Cromvoirt. Decoranda fungeerde als lid van het oudercomité.
2000-hedenVrijwilliger bij de Lambertuskerk te Cromvoirt. Decoranda fungeert als coördinator van alle werkgroepen, onderhoudt de relatie met de school en het koor en zet zich in voor de ouderen en hulpbehoevenden.
2010-hedenBestuurslid van de Vincentius Vereniging te Vught. Decoranda zet zich in voor de voedselpakketten, zomer- en winterpakketten, de voedselbank en de vakantieprojecten voor mensen in armoede. Zij is verantwoordelijk voor het Gemeentelijk Sociaal Fonds.
2013-hedenVrijwilliger bij de gemeente Vught. Zij fungeert als dorpsondersteuner en vervult een signalerende, coördinerende, organiserende en bemiddelende rol op maatschappelijk gebied.
2018-hedenVrijwilliger bij de jaarlijkse Cromvoirtse Quiz. Decoranda organiseert mede de quiz.
2019-hedenVrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda fungeert als gastvrouw en verricht hand-en-spandiensten.  

Mevrouw G.H.J. Vastenburg-van Esch, Vught

©Marc Bolsius

Verdiensten:

2000-hedenVrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda fungeert als gastvrouw. Daarnaast is zij lid van de baliecommissie, zet zij zich in als baliemedewerker en ververst zij wekelijks de bloemen in de bunkercel.
2010-hedenVrijwilliger bij de Stichting Vughterstede. Decoranda bezoekt wekelijks ouderen.
2010-hedenVrijwilliger bij het integraal kindcentrum De Avonturier te Vught-Zuid. Decoranda leest wekelijks een groep kinderen voor.
Daarnaast zet decoranda zich sinds 2005 in als collectant voor het KWF kankerbestrijding.

Bron: Gemeente Vught

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten