Feestelijke opening Vughtse ijsbaan
14 december 2019
Dinsdag 17 december vanaf 14.00 uur gemeentekantoor gesloten
16 december 2019

Kosten renovatie raadhuis flink hoger

De kosten van de renovatie van het Vughtse raadhuis vallen hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg hiervan moet een bedrag van 310.500 euro in de jaarrekening worden verwerkt. De belangrijkste oorzaak is de onverwacht slechte staat van het gebouw, die pas zichtbaar werd na het verwijderen van de oude verflaag. Bovendien kwamen er ook andere gebreken aan het licht. Die zijn minder dringend, maar nu meenemen betekent besparing van kosten in de toekomst. Bij de renovatie van het raadhuis draaide het vooral om het verwijderen van de oude verflaag en het aanbrengen van een nieuwe laag. Toen begin oktober de oude verf volledig was verwijderd, kwamen er gebreken naar voren die niet eerder zichtbaar waren en waarvan de (extra) kosten, rond 200.000 euro, dan ook niet zijn geraamd. Het college startte direct een onderzoek naar oorzaak, herstel en meerkosten. Daaruit bleek dat de gebreken ontstaan zijn tijdens renovatiewerk in de vorige eeuw, met andere technieken en andere regels. Omdat het gebouw toen ook nog geen rijksmonument was, waren de eisen aan het werk én dus de kwaliteit van het resultaat, beduidend minder ook. Andere gebreken die aan het licht zijn gekomen, betreffen kozijnen en torenspits. Het college wil ter voorkoming van extra kosten in de toekomst, het hiervoor benodigde herstel in de huidige renovatie meenemen. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim 100.000 euro. De renovatie wordt bekostigd door een onderhoudsvoorziening met een jaarlijkse storting. De hele onverwachte kostenstijging levert een tekort op van 310.500 euro en dat bedrag wordt ten laste van de exploitatie gebracht en opgenomen in de jaarrekening 2019.  Verwacht wordt dat het meerwerk weinig tot geen vertraging oplevert. In mei 2020 is het raadhuis weer open voor gebruik.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten