Weer twee plekken om elektische auto’s te laden
22 juli 2020
Raad van State in basis akkoord met plan Windenergie A16, provincie past punten aan
25 juli 2020

Géén MER voor de Braacken

De Gemeente Vught laat weten geen MER-procedure te doorlopen voor het bestemmingsplan van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken en maakt de bouw van 33 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan de zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s-Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert Heymlaan in het oosten.
Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet bepaald worden of de ontwikkeling van de bouw van de woningen nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied. De effecten die kunnen optreden zijn in beeld gebracht in een zogenaamde aanmeldnotitie.
De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het bestemmingsplan De Braacken kunnen worden uitgesloten.

Het besluit en de aanmeldingsnotitie ligt ter inzage vanaf 23 juli 2020
• in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Vught, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught
• Via internet: www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPBraacken-VG01

Tegen het m.e.r-beoordelingsbesluit is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit (het vast te stellen bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof), rechtstreeks in zijn belang treft en moet het schriftelijk, binnen de termijn van terinzagelegging, zenden aan burgemeester
en wethouders van Vught, postbus 10100, 5260 GA te Vught onder vermelding van ‘bezwaar m.e.r. beoordelingsbesluit De Braacken van
Mariënhof’. Digitaal ingediend bezwaar, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling genomen.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten