Jan van Dam over muziek uit Mokum
22 januari 2019
Burengerucht: elke zaterdag lekkere muziek uit de jaren 60-70 en 80
23 januari 2019

Gezamenlijke Commissievergadering donderdag 24 januari

Donderdag 24 januari  is er om 20.00 uur weer een gezamenlijke openbare commissievergadering. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over diverse onderwerpen. Dit vindt plaats in de commissiekamer van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5. De concept-agenda en alle bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar (www.vught.nl). U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via internet.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken. U  krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met de commissie te delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via gemeenteraad. vught.nl. Voor meer infoie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw M.J.H.N. Collombon, tel. 073 65 80 199, of mailen naar griffie@vught.nl.

Op de agenda staan de volgende punten
*Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO fractie SP ontwikkeling Centrumplan Oost
*Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een woning aan de Hoevensestraat 21a
*Procedure vaststellen beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’
*Subsidiebeschikking PHS Vught
*Gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN
*Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2014
* Reglement van Orde gemeenteraad en raadscommissies Vught 2019.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten