18 mei 2021

Onvrede in Bossche raad over nieuwbouw Theater aan de Parade

In de Bossche raad is de onvrede over de gang van zaken rondom het nieuwe Theater aan de Parade nog niet geluwd. Naast de vertraging wordt het theater ruim 4 miljoen Euro duurder dan oorspronkelijk geraamd. De verantwoordelijk wethouder Huib van Olden legt de schuld hiervoor bij de bezwaarmakers. Door de bezwaarprocedures is er immers vertraging ontstaan, die gecompenseerd moet worden, onder meer aan de aannemer. Ook zorgden de procedures voor extra juridische kosten. Paul Kagie, van Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen stelde zelfs voor om het huidige traject te stoppen, en een goedkoper theater te bouwen. Ook hekelde hij het feit dat raadsleden pas op verzoek en onder geheimhouding de gedetailleerde kostenraming kunnen inzien. De Groenen zijn bovendien van mening dat de wethouder de vertraging had kunnen zien aankomen, en ernaar had moeten handelen. Bron: Brabants Dagblad
11 mei 2021

Snelheid A65 blijft 100 km/h

Ondanks het feit dat er al lang over geluidsoverlast wordt geklaagd door omwonenden van de A65, gaat daar voorlopig niks aan veranderen. Rijkswaterstaat stelt dat een wettelijke grond om de snelheid naar beneden aan te passen ontbreekt. Een tien jaar geleden opgestarte actie voor geluidsschermen werd breed gesteund, ook door de Vughtse politiek. Sinds echter de plannen over de aanpassing van het spoor bekend werden gemaakt, is er niets meer gebeurd. De schermen zijn nu gepland voor 2025. De gemeente Vught heeft Rijkswaterstaat al een aantal keer verzocht om de snelheid op het relatief korte stuk omlaag te brengen, wethouder Mark du Maine deed dit verzoek onlangs nog een keer. De omwonenden hebben nog hoop dat de fout in de stikstofberekeningen die onlangs aan het licht kwam resulteert in een snelheidsverlaging. Bron: Brabants Dagblad
22 april 2021

Digitale Open Inloop PvdA-GroenLinks

Op dinsdag 27 april houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een digitale Open Inloop. Wil je aan deze Open Inloop meedoen meld je dan aan bij fractievoorzitter Ton van der Vossen via ton@pvda-gl.nl . Na aanmelding ontvang je een link waarmee je aan deze Open Inloop kunt deelnemen. De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen wil bieden om ideeën en standpunten met onze fractie te delen. Bron: PvdA-GroenLinks Vught
20 april 2021

VughtParticipeert beticht gedeputeerde Christophe van der Maat van bestuurlijk autisme

VughtParticipeert heeft in niet mis te verstane bewoordingen gedeputeerde Christophe van der Maat laten weten zijn visie over de N65 niet te delen. VP beschuldigt hem zelfs van bestuurlijk autisme, omdat hij ondanks de foutieve stikstofberekeningen, het tussenvonnis van de Raad van State en 31 beroepsschriften van bewoners toch het huidige bestemmingsplan blijft steunen. Ook de SP in Vught heeft vraagtekens bij de huidige gang van zaken, en heeft het Vughtse college onder meer gevraagd of er rekening gehouden wordt met de suggesties van het Comité N65 en VughtParticipeert. De SP ziet een heroverweging op basis van nieuwe stikstofberekeningen als reële optie. Bron: VughtParticipeert / Brabants Dagblad
9 april 2021

TONK-regeling in Vught nog ongebruikt

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over de TONK regeling is gebleken, dat er in de gemeente Vught nog niemand een beroep heeft gedaan op deze ruimhartige door de overheid beschikbaar gestelde regeling. De VVD-fractie wil dat het gemeentebestuur de regeling onder de aandacht brengt van de inwoners van de gemeente Vught en zal daar tijdens de aankomende Gezamenlijke Commissievergadering aandacht voor vragen. De TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een regeling die door de gemeenten zelf mag worden ingevuld. Het is een tegemoetkoming voor gedupeerden van de Corona-crisis die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Bron: VVD Vught
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten