20 april 2021

VughtParticipeert beticht gedeputeerde Christophe van der Maat van bestuurlijk autisme

VughtParticipeert heeft in niet mis te verstane bewoordingen gedeputeerde Christophe van der Maat laten weten zijn visie over de N65 niet te delen. VP beschuldigt hem zelfs van bestuurlijk autisme, omdat hij ondanks de foutieve stikstofberekeningen, het tussenvonnis van de Raad van State en 31 beroepsschriften van bewoners toch het huidige bestemmingsplan blijft steunen. Ook de SP in Vught heeft vraagtekens bij de huidige gang van zaken, en heeft het Vughtse college onder meer gevraagd of er rekening gehouden wordt met de suggesties van het Comité N65 en VughtParticipeert. De SP ziet een heroverweging op basis van nieuwe stikstofberekeningen als reële optie. Bron: VughtParticipeert / Brabants Dagblad
9 april 2021

TONK-regeling in Vught nog ongebruikt

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie over de TONK regeling is gebleken, dat er in de gemeente Vught nog niemand een beroep heeft gedaan op deze ruimhartige door de overheid beschikbaar gestelde regeling. De VVD-fractie wil dat het gemeentebestuur de regeling onder de aandacht brengt van de inwoners van de gemeente Vught en zal daar tijdens de aankomende Gezamenlijke Commissievergadering aandacht voor vragen. De TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een regeling die door de gemeenten zelf mag worden ingevuld. Het is een tegemoetkoming voor gedupeerden van de Corona-crisis die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Bron: VVD Vught
9 april 2021

Alcoholverbod op stranden bij Oosterplas en Engelermeer in ‘s-Hertogenbosch

De strandpaviljoens bij de Oosterplas en het Engelermeer in 's-Hertogenbosch mogen voortaan geen alcohol meer verkopen. De horecavergunningen worden niet verlengd. De gemeente onderbouwt dit besluit door te stellen dat de veiligheid in het geding komt als zwemmers alcohol hebben genuttigd. Bovendien zou de verkoop van alcohol aan de plassen niet bijdragen tot het positieve gezondheidsdenken. De SP, VVD en PvdA hebben kritiek op deze gang van zaken, de PvdA heeft al schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college. Bij de Zuiderplas is de horecavergunning nog geldig, dus daar mag er nog wel alcohol worden verkocht. Bron: Brabants Dagblad
1 april 2021

Vught steekt stokje voor kansen toekomstig hotel IJzeren Man

De gemeente Vught wil met een wijziging van de bestemming van de Boulevard bij de IJzeren Man de mogelijkheid voor een hotel op die plaats geschrapt. Tot 1990 heeft er op die plek een hotel gestaan. Dit is toen afgebrand en nooit meer opgebouwd. Qua bestemming had er weer een hotel mogen staan, maar de gemeente Vught heeft de exploitatie tegengewerkt. Omdat de grond rondom het perceel waar het hotel heeft gestaan de bestemming 'natuur' heeft, werd gemotoriseerd op de Boulevard gefrustreerd. De curatoren van de failliete ondernemer Geoffrey Groenewoud, eigenaar van het perceel, vochten dit aan tot bij de Raad van State, die hen in het ongelijk stelde. Onder meer de verkeersdruk op de omgeving zou te hoog worden, zo luidde het oordeel. Dit heeft uiteraard een behoorlijke impact op de waarde van het perceel. De curatoren willen daarom planschade verhalen op de gemeente, de hoogte hiervan is nog niet bekend, ook niet of er überhaupt sprake is van planschade. Bron: Brabants Dagblad
26 maart 2021

Cromvoirt ongerust over plannen IJzeren Man en Fortduinen

Een aantal werkgroepen in Cromvoirt en ook de gemeenteraad zijn ongerust over de grote uitbreidingsplannen van Bas van de Ven, eigenaar van IJM. Zijn plannen omvatten onder meer 340 duurzame woningen, de doelgroep daarvoor zijn 55-plussers. Daarnaast zou er ook een zorghotel en verzorgingshuis moeten komen in dit gebied. Albert Verlinde (VVD) gaf donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering aan dat dit project een enorme impact zal hebben op Cromvoirt. Gemeentebelangen hecht eraan dat deze plannen “met de grootst mogelijke participatie en transparantie worden behandeld.” Wethouder Yvonne Vos (CDA) zal over de gang van zaken binnenkort een raadsinformatiebrief presenteren. Bron: Avulo
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten