8 juni 2021

Bouwplan Den Hoek in Haaren gaat stapsgewijs vooruit

Bouwplan Den Hoek heeft in de Vughtse gemeenteraad voor heel wat discussie gezorgd. Haaren heeft kort voor het einde haar zelfstandigheid een aantal plannen goedgekeurd, die achteraf niet helemaal doordacht blijken te zijn. In het bouwplan zaten behoorlijk wat fouten. Zo was er een mismatch tussen de grootte van de kavels, en de woningen die erop gebouwd zouden moeten worden. Onder meer ontstond hierdoor het risico dat speculanten er met behoorlijke winsten vandoor zouden kunnen gaan, zoals dat al eerder in Vught was gebeurd. Daarom wordt er een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht ingevoerd. Bovendien pasten de geplande woningen niet in het bestaande bestemmingsplan, volgens wethouder Yvonne Vos. Donderdag 22 juli zal de gemeenteraad de plannen verder bespreken. Naar verwachting kan 2022 worden begonnen met de bouw. Bron: Brabants Dagblad
24 mei 2021

SP in ‘s-Hertogenbosch eist openbaarmaking stukken Theater aan de Parade

De SP in 's-Hertogenbosch eist dat de stukken over de nieuwbouw van het Theater aan de Parade openbaar worden gemaakt. Tot nu toe rust er geheimhouding op, en kunnen de stukken alleen op speciaal verzoek worden ingezien. De SP vindt dat niet getuigen van transparantie. Dat de nieuwbouw duurder wordt dan begroot is duidelijk, maar de SP wil de oorzaak hiervan ook gebruiken in het debat over dit onderwerp. Het college heeft eerder al aangegeven dat de vertraging van de bouw debet hieraan is en stelt dat dit veroorzaakt wordt door de (langlopende) procedures tegen de nieuwbouw. Bron: Brabants Dagblad
18 mei 2021

Onvrede in Bossche raad over nieuwbouw Theater aan de Parade

In de Bossche raad is de onvrede over de gang van zaken rondom het nieuwe Theater aan de Parade nog niet geluwd. Naast de vertraging wordt het theater ruim 4 miljoen Euro duurder dan oorspronkelijk geraamd. De verantwoordelijk wethouder Huib van Olden legt de schuld hiervoor bij de bezwaarmakers. Door de bezwaarprocedures is er immers vertraging ontstaan, die gecompenseerd moet worden, onder meer aan de aannemer. Ook zorgden de procedures voor extra juridische kosten. Paul Kagie, van Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen stelde zelfs voor om het huidige traject te stoppen, en een goedkoper theater te bouwen. Ook hekelde hij het feit dat raadsleden pas op verzoek en onder geheimhouding de gedetailleerde kostenraming kunnen inzien. De Groenen zijn bovendien van mening dat de wethouder de vertraging had kunnen zien aankomen, en ernaar had moeten handelen. Bron: Brabants Dagblad
11 mei 2021

Snelheid A65 blijft 100 km/h

Ondanks het feit dat er al lang over geluidsoverlast wordt geklaagd door omwonenden van de A65, gaat daar voorlopig niks aan veranderen. Rijkswaterstaat stelt dat een wettelijke grond om de snelheid naar beneden aan te passen ontbreekt. Een tien jaar geleden opgestarte actie voor geluidsschermen werd breed gesteund, ook door de Vughtse politiek. Sinds echter de plannen over de aanpassing van het spoor bekend werden gemaakt, is er niets meer gebeurd. De schermen zijn nu gepland voor 2025. De gemeente Vught heeft Rijkswaterstaat al een aantal keer verzocht om de snelheid op het relatief korte stuk omlaag te brengen, wethouder Mark du Maine deed dit verzoek onlangs nog een keer. De omwonenden hebben nog hoop dat de fout in de stikstofberekeningen die onlangs aan het licht kwam resulteert in een snelheidsverlaging. Bron: Brabants Dagblad
22 april 2021

Digitale Open Inloop PvdA-GroenLinks

Op dinsdag 27 april houdt PvdA-GroenLinks vanaf 20.00 u. een digitale Open Inloop. Wil je aan deze Open Inloop meedoen meld je dan aan bij fractievoorzitter Ton van der Vossen via ton@pvda-gl.nl . Na aanmelding ontvang je een link waarmee je aan deze Open Inloop kunt deelnemen. De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen wil bieden om ideeën en standpunten met onze fractie te delen. Bron: PvdA-GroenLinks Vught
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten