10 juni 2020

Gemeente Vught in financieel zwaar weer

Het Brabants Dagblad meldt dat Vught in de rode cijfers komt. Althans, dat valt af te leiden uit de kadernota. Daarin wordt uitgegaan van een tekort van een half miljoen Euro. Oorzaak daarvoor is ondermeer de coronacrisis, omdat meer burgers een uitkering aanvragen. Maar er zijn ook gestegen kosten voor groenonderhoud en handhaving. De Vughtse oppositie heeft al eerder aan de bel getrokken over de in hun ogen slechte financiële draagkracht van Vught. Daarbij worden ook de projecten als de renovatie van de N65 en het spoor genoemd. Volgens wethouder Toine van de Ven is er geen reden tot paniek, omdat de investeringen weloverwogen zouden zijn genomen. Hij laat weten dat Vught wel financieel gezond is en aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Het college heeft al wel een lijst opgesteld met mogelijke bezuinigingen. Op die lijst staat ondermeer De Speeldoos. Mocht voor hen de subsidie worden stopgezet, betekent dit de sluiting van het theater. Bron: Brabants Dagblad
18 februari 2020

Cromvoirt voelt gewoon onveilig

12 februari presenteerde de werkgroep Veilig Verkeer Cromvoirt in een bomvol Wapen van Cromvoirt, de resultaten van een enquête over de verkeerssituatie in Cromvoirt. Uit de antwoorden van de inwoners van Cromvoirt blijkt dat de cijfers weliswaar uitwijzen dat de wegen in Cromvoirt het aanbod goed aan kunnen maar dat het echt niet veilig voelt. Boosdoeners: de veel te hoge snelheid, op veel plekken de afwezigheid van een stoep, het huftergedrag van automobilisten, de milieu-effecten en de trillingen. De avond werd gepresenteerd door dorpsgenoot Onno Hoes en afgesloten met een rondje langs de aanwezige raadsleden van VVD, SP, Gemeentebelangen, D66, PvdA-GL en CDA. Een uitgebreid verslag staat op onze website. Avulo TV zendt vanavond 18 februari vanaf 19.00 uur het eerste deel uit van het verslag van de avond. Deel twee en drie volgen donderdag- en vrijdagavond.
17 februari 2020

D66 niet blij

D66 in Vught is niet blij met de in hun ogen illegale uitbreiding van het parkeerterrein bij de IJzeren Man. De eigenaar heeft dit gedaan zonder vergunning. Bovendien past het niet binnen het bestemmingsplan. D66 heeft aan het college van B en W gevraagd hoe dit kan en wat zij eraan gaan doen. De gemeente heeft geantwoord dat ze al een onderzoek zijn gestart. De eigenaar geeft aan dat er op de plek van de nieuwe parkeerplaats al jaren illegaal werd geparkeerd. Hij is van mening dat hij geen vergunning nodig heeft voor de uitbreiding. D66 is bang dat het groene karakter van de IJzeren Man en de omgeving ervan verloren dreigt te gaan.
5 februari 2020

Oppositie wil interpellatiedebat

De gezamenlijke oppositiepartijen hebben aangegeven de laatste raadinformatiebrief over de Speeldoos met het college te willen bespreken. Daarom is er voor de komende raadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd. Dat houdt in dat degene die het aanvragen een onderwerp willen bespreken dat niet op de agenda staat. De vergadering opent dan ook met het verzoek om die agenda aan te passen zodat het college bevraagd kan worden over de Speeldoos. B+W heeft de raad namelijk laten weten dat de koop van de Speeldoos niet doorgaat. De oppositie (CDA, D66 en SP) wil weten hoe het proces is verlopen dat tot deze conclusie heeft geleid. Verder staat nog op de raadsagenda: Wijzigen komgrens A65-N65 o.b.v. voorkeursalternatief VKA+, Zienswijze toekomstige koers samenwerking WSD, Lijst categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen vereist. De raadsvergadering is donderdag 6 februari in het raadhuis en begint om 20.00 uur. Publiek is welkom en kan ook meeluisteren via internet.
4 februari 2020

Brabant zorgt voor nieuw en toekomstbestendig bos

’s-Hertogenbosch, 31 januari 2020 - De komende tien jaar gaat de provincie Noord-Brabant de bossen toekomstbestendiger maken. Dat gebeurt door 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Achtduizend hectare binnen het bestaande Natuurnetwerk Brabant, en maximaal 5.000 hectare daarbuiten. Dit staat in de Brabantse Bossen strategie, die deze week door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Een groot deel van de Brabantse bossen is eenzijdig. Het bestaat uit eenzelfde soort bomen, van ongeveer dezelfde leeftijd. De toestand van deze bossen is matig tot slecht. Door de bossen robuuster te maken (meer soorten, struiken, verschillende groottes en op veel plekken) ontstaat een gevarieerd bos met bomen met verschillende levensduur, dat zichzelf daardoor steeds kan vernieuwen. Er is veel animo voor de aanleg van nieuwe bossen en de aanplant van bomen. Er zijn bedrijven, vermogende particulieren en burgerinitiatieven die zoeken naar projecten, zoals nieuwe bossen, waar direct en zichtbaar in geïnvesteerd kan worden als onderdeel van een duurzaamheidsstrategie, imago of maatschappelijke betrokkenheid
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten