13 februari 2021

Zitten ze er nu wel, of zitten ze er niet? (1)

Dit opvallende bord is sinds donderdag te zien in de Jagersboschlaan. Over de wel of niet aanwezige dassen, en of de uitspraak over de aanwezigheid van dassen door een wel of niet dassen-deskundige is gedaan, en of het door de bewoners ingestuurde filmpje wel of niet echt was, daar is vaak over gesproken in de Vughtse gemeenteraad. Naar aanleiding van een melding aan de Omgevingsdienst Brabant Noord heeft de gemeente het zekere voor het onzekere genomen, en deze borden laten plaatsen. De bewoners waren erg verrast, net als wethouder Mark du Maine, die hiervan niet op de hoogte was. In de raadsvergadering van donderdag heeft hij toegezegd dat de aanwonenden nu alsnog een brief in de bus zullen krijgen over deze borden. Bron: Avulo
12 februari 2021

Zitten ze er nu wel, of zitten ze er niet? (2)

Ondertussen hebben de aanwonenden een brief gekregen, waarin wordt uitgelegd dat de borden volgende week worden weggehaald. De Omgevingsdienst kon niet uitsluiten dat er dassen zouden kunnen zitten. Daarop heeft een voortvarende ambtenaar, zoals de gemeente het noemt, opdracht gegeven tot plaatsing van de bewuste borden. Maar een ander onderzoek, dat in opdracht van de gemeente was uitgevoerd, toonde aan dat er geen dassen in de directe omgeving zijn. Waardoor de plaatsing eigenlijk niet had mogen plaatsvinden. De borden worden weggehaald, en de gemeente geeft aan het te betreuren dat er commotie is ontstaan door de borden. Bron: Avulo
14 januari 2021

Politieke partijen in Vught bereiken akkoord

D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA gaan de komende vijfeneenhalf jaar de coalitie in de nieuwe gemeente Vught vormen. De vier partijen zijn tot een coalitieakkoord gekomen waar de fracties zich achter hebben geschaard. Formateurs Wilbert Seuren en Robert Gebel leidden de afgelopen weken professioneel en onafhankelijk de onderhandelingen. En met succes: uit de gesprekken is een ambitieus en realistisch coalitieprogramma gekomen. Maandag 18 januari presenteren de coalitiepartijen het akkoord. De gemeenteraad van Vught behandelt het coalitieakkoord op donderdag 21 januari om 20.00 uur. In deze extra raadsvergadering, die live te volgen is op het YouTube-kanaal van de gemeente, worden ook de wethouderkandidaten voorgedragen voor benoeming. Bron: D66, VVD, PvdA-GroenLinks, CDA
21 december 2020

Vughtse bezwarencommissie stelt college in het gelijk over Centrum Oost

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft geoordeeld dat het college de omgevingsvergunning voor het bouwplan Centrum Plan Oost mocht verlenen. Zij heeft alle bezwaren ongegrond bevonden. De commissie vindt dat het verlenen van de vergunning niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en adviseert het college de verleende vergunning in stand te laten. Op 15 december besloot het college het advies van de bezwarencommissie over te nemen. Bron: Gemeente Vught
18 december 2020

Colleges van Vught, Boxtel en Oisterwijk in beroep tegen herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren

De colleges van B&W van Vught, Oisterwijk en Boxtel gaan in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Haaren tot de herziening van het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Haaren’. Naar het oordeel van de drie colleges maakt het herziene plan ontwikkelingen mogelijk in het buitengebied, die de kwaliteiten van het gebied aan kunnen tasten en daarom ongewenst zijn. Voordat de rechter zich over de beroepschriften zal buigen, leggen de colleges deze voor aan de nieuwe gemeenteraden, die met ingang van 2021 aantreden. Deze gemeentebesturen zijn gekozen door de inwoners van de ‘nieuwe’ gemeenten Vught, Oisterwijk en Boxtel en daarmee representatief voor de hele gemeente, inclusief het per 1 januari 2021 toegevoegde gebied. Met het beroep bieden de colleges de nieuwe gemeenteraden de gelegenheid om zich een oordeel over het bestemmingsplan te vormen en mogelijke aanpassingen te doen, zonder dat er een nieuwe bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is Bron: Gemeente Vught
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten