29 december 2020

PHS dwingt kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje tot verhuizing

Kinderdagverblijf 't Kasteeltje zal moeten wijken voor de aanstaande ombouw van het spoor in Vught. Op de plek waar ze nu zitten komt de spoorweg onderdoorgang Wolfskamerweg. De gemeente en ProRail hebben meegekeken naar een mogelijke nieuwe locatie voor het kinderdagverblijf. Een optie is het zgn. Ouwerkerkterrein, waar onlangs een nieuwe BMX-baan is geopend. De gemeente moet formeel nog toestemming geven voor deze verhuizing. Volgens de planning zal deze verhuizing in 2023 gaan plaatsvinden. Bron: Brabants Dagblad
21 december 2020

Vughtse bezwarencommissie stelt college in het gelijk over Centrum Oost

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft geoordeeld dat het college de omgevingsvergunning voor het bouwplan Centrum Plan Oost mocht verlenen. Zij heeft alle bezwaren ongegrond bevonden. De commissie vindt dat het verlenen van de vergunning niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en adviseert het college de verleende vergunning in stand te laten. Op 15 december besloot het college het advies van de bezwarencommissie over te nemen. Bron: Gemeente Vught
18 december 2020

Colleges van Vught, Boxtel en Oisterwijk in beroep tegen herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren

De colleges van B&W van Vught, Oisterwijk en Boxtel gaan in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Haaren tot de herziening van het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Haaren’. Naar het oordeel van de drie colleges maakt het herziene plan ontwikkelingen mogelijk in het buitengebied, die de kwaliteiten van het gebied aan kunnen tasten en daarom ongewenst zijn. Voordat de rechter zich over de beroepschriften zal buigen, leggen de colleges deze voor aan de nieuwe gemeenteraden, die met ingang van 2021 aantreden. Deze gemeentebesturen zijn gekozen door de inwoners van de ‘nieuwe’ gemeenten Vught, Oisterwijk en Boxtel en daarmee representatief voor de hele gemeente, inclusief het per 1 januari 2021 toegevoegde gebied. Met het beroep bieden de colleges de nieuwe gemeenteraden de gelegenheid om zich een oordeel over het bestemmingsplan te vormen en mogelijke aanpassingen te doen, zonder dat er een nieuwe bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is Bron: Gemeente Vught
15 november 2020

Politiek Debat 2020 geeft duidelijkheid over de standpunten van partijen

Tijdens het politiek debat op dinsdag 10 november, hebben alle partijen de gelegenheid gekregen hun standpunten kenbaar te maken over vragen en kwesties die onder de […]
9 november 2020

Nieuw verkeersveiligheidsadvies voor Cromvoirt

Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) heeft Veilig Verkeer Nederland gevraagd een advies op te stellen over de onveilige verkeerssituatie in het dorp. Doel van het rapport is om enerzijds de acute problemen in kaart te brengen en anderzijds haalbare oplossingsdoelen aan te bieden aan inwoners en gemeente. Er is onder andere gekeken naar de verkeersintensiteit, snelheid, de weginrichting en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zijn belangrijke redenen om snel in te grijpen: de huidige intensiteit en veiligheid wordt door inwoners gezien als een bedreiging voor de leefbaarheid én met het oog op de ombouw van de N65 zullen maatregelen het dorp moeten ontlasten met sluipverkeer. Het rapport biedt handvatten om vanuit de woongemeenschap samen met de gemeente een aantal keuzes te maken om de inrichting van de weg dusdanig te verbeteren met als gevolg dat doorgaand verkeer ertoe bewogen wordt een andere route te kiezen. Het verkeer dat wel het dorp passeert, zal door de maatregelen bewogen moeten worden de snelheid te matigen. Bron: Veilig Verkeer Cromvoirt
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten