15 oktober 2019

Waterpeil IJzeren Man ongekend laag

Het water in de IJzeren Man is door de extreme droogte de afgelopen jaren tot een historisch laag punt gezakt. Deze zomer lagen er al flinke stukken droog en als het zo doorgaat zal het volgende zomer niet veel beter worden. De zwem- en waterverenigingen laten weten zich zorgen te maken over de situatie, net als de eigenaar van het strandpaviljoen. Mogelijk is de enige oplossing het uitbaggeren van de plas maar dat is niet zonder risico's. De zuurgraad kan hierdoor veranderen, er kan een ijzerhoudende laag onder de planten liggen en dan wordt het water bruin De gemeente Vught en de Natuur- en Milieugroep Vught delen de zorgen van de verenigingen en denken na over maatregelen. Maar uitbaggeren of verdiepen is kostbaar. Robin van Dijk van de Natuur- en Milieugroep Vught raadt dat vooralsnog af. ,,De waterkwaliteit van de IJzeren Man staat door de lagere waterstand nu nog niet onder druk. Deze goede kwaliteit wordt juist in stand gehouden door onder andere het op de bodem groeiende oeverkruid. Er heerst een delicaat ecologisch evenwicht in de waterplas, blijkt uit een onderzoek van anderhalf jaar geleden. Dit onderzoek moet een vervolg krijgen en daar dringen we bij de gemeente op aan."
14 oktober 2019

Fietser in Bossche Broek beroofd, getuigen gezocht

ondagavond 13 oktober is omstreeks half twaalf 's avonds op de Sterrebosweg in het Bossche Broek een 18-jarige fietser uit Vught door een groep jongemannen beroofd. De jongen fietste omstreeks 23.30 uur alleen door het donker over de Sterrebosweg naar Vught. Ter hoogte van de kruising met de Zuiderstrandweg zag hij een groepje jongemannen staan die hem achterna renden en aan zijn bagagedrager trokken, waarop hij ten val kwam. Vervolgens werd hij geslagen. Hij moest zijn portemonnee, telefoon en rugzak met daarin onder andere een laptop afgeven. De overvallers droegen allen bivakmutsen. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. 
14 oktober 2019

Suzanne van Wiggen (SP): “Inspraak is zinloos”

Afgelopen donderdag vergaderde de Vughtse raad onder andere over het verkeersbesluit om de Jagersboschlaan voor het verkeer open te stellen. De SP had samen met het CDA en D66 een motie ingediend om dat verkeersbesluit terug te trekken.  Fractievoorzitter Suzanne van Wiggen: "De argumentatie van het college om de Jagersboschlaan open te stellen wordt nog steeds bestreden en de kritiek die er is op de plannen, is nog steeds niet weerlegd. Er wordt verwezen naar cijfers die niet in ons bezit zijn en cijfers die wij wel hebben, overtuigen niet. Het enige dat bereikt wordt is dat het college het signaal bevestigt dat inspraak in Vught nauwelijks zinvol is en burgerparticipatie zinloos." Ook het CDA en D66 zijn niet overtuigd van de noodzaak om de openstelling door te zetten zolang de cijfers nog niet op tafel liggen en zetten hun vraagtekens bij de handelswijze van het college. 
14 oktober 2019

Vught streeft naar meer woningen

De Vughtse wethouder Peter Pennings en directeur Martin Beukeboom van Dura Vermeer ondertekenden 9 oktober de koopovereenkomst voor Rozenoord en omgeving. Het bouwbedrijf betaalt 1,8 miljoen […]
10 oktober 2019

Van afval naar grondstof: belemmeringen in beeld

Terwijl de Vughtse raad zich buigt over de vraag of de groene bak voortaan gratis aan de weg mag worden gezet, publiceert de Taskforce Herijking Afvalstoffen in Den Haag een rapport over de hindernissen die opgeworpen worden bij de verwerking van afvalstromen. Om slim om te kunnen gaan met schaarse grondstoffen en de afvalproductie en milieu-impact te beperken, zit vaak nog wet- en regelgeving in de weg. Onder leiding van Winnie Sorgdrager heeft de Taskforce Herijking Afvalstoffen in beeld gebracht welke belemmeringen overheden en bedrijven ervaren op weg naar een circulaire economie. op 10 oktober is het rapport met oplossingsrichtingen aangeboden aan de opdrachtgevers, staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten