13 juni 2019

Bouwen, wonen en vergunningen

Nederland staat bol van vergunningen. Dit is natuurlijk niet verkeerd anders dan zou het er niet uitzien als iedereen maar zijn gang kon gaan. Zo zijn bouwactiviteiten ook aan vergunningen gebonden en deze worden dan ook nog eens getoetst . Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere aanvragen omgevings-vergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. Bent u niet op de hoogte van de Welstandsnota. Gelukkig bent u niet de enige. Daarom kunt u zich laten voorlichten door het secretariaat van de Welstandscommisie. Dan krijgt u ook te horen dat de toetsing in een vergadering wordt toegelicht. De verga-deringen van de Welstandscommissie zijn openbaar en de agenda voor elke vergadering staat op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven weken op dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Welstandscommissie via telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
8 mei 2019

Evaluatie eenrichtingverkeer Moleneindplein

Zoals u weet is in 2018 het Moleneindplein opnieuw ingericht om zoveel mogelijk sluipverkeer te voorkomen. Deze herinrichting had nogal wat voeten in aarde. Het Klaverblad stond vol met negatieve opmerkingen richting de gemeente. De herinrichting kwam mede tot stand vanuit gesprekken met bewoners en winkeliers vanuit de omgeving van het Moleneindplein. In januari 2019 zijn twee weken lang 24 uur per dag verkeerstellingen gehouden en met name de verkeersbewegingen tussen het Moleneindplein en de WJ van Ghendtstraat. Er werden 2606 motorvoertuigen geteld tussen het Moleneindplein en de WJ van Ghendtstraat. Na het instellen van eenrichtingverkeer blijkt dat na een gewenningsperiode van 4 maanden er 1021 motorvoertuigen geteld zijn die die zelfde verkeersbewegingen hebben gemaakt. Er zijn in die periode ook geen meldingen ontvangen over verkeersgevaarlijke situaties. In december 2018 is er een verkeerstelling gedaan en daaruit is gebleken dat er toch nog 64 automobilisten het eenrichtingsverbod hebben genegeerd. Er wordt op korte termijn intensief gehandhaafd op deze situatie en in juni komen daar de resultaten naar buiten.
18 april 2019

Iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding

Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag 'lintjes' uit. Deze Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van 2020 kan dat tot 1 juli 2019. Degene, die u voordraagt, moet zich hebben onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’. Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer voor de samenleving heeft gedaan of betekend dan verwacht mag worden. Wilt u voor iemand uit Vught een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op met Yolanda van den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente Vught via telefoonnummer 073 65 80 133. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag. Dient u een verzoek in? Dat betekent niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang, dat u als aanvrager de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt. Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Kijk ook op onze website www.vught.nl/onderscheidingen voor alle informatie en het formulier.
17 maart 2019

Kom jij je eigen gedicht voordragen op 4 mei

Op zaterdag 4 mei herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers. Maar wat betekent dat voor jou? Hoe beleef jij de herdenking? Waar denk je aan als je twee minuten stil bent? Laat je herdenking je inspireren tot een gedicht. Dan nodigen wij je graag uit om dit op onze herdenking voor te dragen. We nodigen je van harte uit om je eigen gedicht voor te dragen. Hier, bij het station in Vught, op zaterdag 4 mei. De herdenking bij het station is tussen 18.15 uur en 19.00 uur. Voor wie? Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. We hebben plaats voor zes jonge dichters en we vinden het leuk als je niet allemaal van dezelfde leeftijd bent. Je gedicht mag kort zijn en ook wat langer. Meld je aan en stuur een e-mail naar mevrouw Y. van den Berg: y.van.den.berg@vught.nl. Bellen kan ook: 073 65 80 133.
13 maart 2019

Belangrijke verkiezingen op 20 maart

U heeft de formulieren al in huis om te stemmen en de lijst met kandidaten is ook al verspreid. Dan kunt u in alle rust uw stem alvast gaan bepalen. Want op woensdag 20 maart 2019 is het zover. Bent u 18 jaar of ouder, dan mag u gaan stemmen, tenzij u het stemrecht is ontnomen door de Rechtbank. U mag 20 maart stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant. Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan hebt u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die u het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten