Mobiele buurtkamer in Vught Zuid
12 april 2018
Zeer belangrijk sportweekend
13 april 2018

Boswachters zijn het zat! Roep om meer handhaving buitengebied!

Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer togen 6 april met enkele aanhangers vol met afval, gevonden in de natuur, naar het provinciehuis in Den Bosch.

Met deze actie vragen ze aandacht voor problemen in het buitengebied zoals afvaldumpingen, maar ook andere illegale activiteiten die de veiligheid in het buitengebied bedreigen en de natuur(beleving) verpesten. Denk hierbij aan brandstichting, stroperij, wietplantages en wildcross. Boswachters besteden noodgedwongen steeds meer tijd aan toezicht en handhaving en missen een toereikende inzet en ondersteunende capaciteit van de politie.

Impuls voor toezicht en handhaving nodig
Een boswachter is gastheer in de natuurgebieden en handhaving van de gedragsregels hoort daarbij. Ze komen echter steeds meer in situaties terecht die hun basistaak overstijgen en lopen tegen hun grenzen aan. Er is een forse impuls voor toezicht en handhaving nodig om de capaciteit voor toezichthouders op peil te brengen en veiligheid in het buitengebied te kunnen garanderen.

 5.000 afvaldumpingen in Brabant per jaar
Zo zijn de boswachters een aanzienlijk deel van hun tijd kwijt aan het opruimen van rotzooi. Om een beeld te geven van het aantal afvaldumpingen in de natuur, hebben ze zes weken lang wat er aan afval is gevonden en hoeveel tijd het heeft gekost om het opruimen daarvan te organiseren. De Brabantse Milieufederatie heeft de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een infographic. In zes weken tijd zijn er 232 afvaldumpingen geregistreerd in een deel van de Brabantse natuurgebieden. Dit betekent voor heel de Brabantse natuur zo’n 5.000 per jaar!. Hierbij is het zwerfafval niet eens meegerekend. Boswachter Luc Roosen; “het afval dat je hier op de wagens ziet liggen is slechts een topje van de ijsberg. We vinden de gekste dingen van koelkasten, bankstellen en andere huisraad tot asbest, drugsafval en lekkende olievaten. Je vraagt je af wat mensen bezielt dit in de natuur te dumpen”. Het opruimen van dit afval kost de natuurorganisaties samen ongeveer 3.500 uur per jaar.

Extra inzet nodig
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij openbare besturen als rijk, provincie en gemeenten. De afgelopen jaren is de capaciteit voor toezicht in het buitengebied afgenomen. Het aantal groene toezichthouders is verminderd en binnen de politie zijn de prioriteiten verschoven. Het toezicht ligt nu op het bordje van de natuurorganisaties, particulieren en netwerkorganisatie Samen Sterk in Brabant. Afvaldumpingen, brandstichting, illegale wietplantages en stroperij komen steeds vaker voor en de pakkans wordt steeds kleiner. Terreinbeheerders leveren al heel veel handhavingsinzet terwijl daar vanuit de overheid nauwelijks vergoeding tegenover staat en vragen dringend om extra financiële middelen voor toezicht en handhaving in het buitengebied. Dit kan en mag niet ten koste gaan van de middelen voor bestemd voor het beheer van de natuur. Bovendien roepen de natuureigenaren de politie op om meer prioriteit te geven aan handhaving in het buitengebied van Brabant.

Voor meer informatie
Annelieke Kelderman, voorlichter bij Brabants Landschap
Tel: 06 523 188 07
E-mailadres: akelderman@brabantslandschap.nl 

Tekst ©Brabants Landschap

 

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten