Bestuur Seniorenbus Vught heeft nieuwe voorzitter en penningmeester
8 oktober 2019
Campagne Noordoost Brabant Iedereen Mag zoenen
8 oktober 2019

Begroting 2020: financieel gezond en investeren in toekomst van Brabant

Gedeputeerde Staten presenteerden vorige week een sluitende begroting met een omvang van ruim €1,1 miljard aan Provinciale Staten. In deze eerste begroting van deze bestuursperiode kijkt het provinciebestuur naar Brabant in 2030. Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die noodzakelijk zijn om in 2030 prettig, veilig en gezond in Brabant te kunnen leven.
In de begroting 2020 wordt vastgelegd wat de provincie volgend jaar wil bereiken en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. In financieel opzicht staat de provincie er gezond voor. Er is voldoende budget om de kerntaken van de provincie te verrichten. En na de verwerking van de besluitvorming over de bestuursrapportage 2019 is in deze bestuursperiode €200 miljoen vrije bestedingsruimte om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar substantieel minder dan in voorgaande bestuursperioden toen middelen beschikbaar waren uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Motorrijtuigenbelasting
Het provinciebestuur ziet echter grote maatschappelijke opgaven die een effect hebben op de staat van Brabant over 10 jaar: de verdroging van de natuur door de klimaatverandering, de schaarste op de arbeids- en woningmarkt, de druk op de bereikbaarheid, de leefbaarheid in onze kernen en dorpen en de veiligheid. Hiervoor zijn nu structuurversterkende investeringen nodig. Het provinciebestuur stelt daarom voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) deze bestuursperiode ieder jaar met 2,5% te verhogen. Dit komt neer op een stijging voor een gemiddelde auto van €5,- in 2020 oplopend tot €20,- in 2023. Door deze stijging ontstaat – bovenop de reguliere jaarlijkse begroting – een investeringsruimte van circa €0,5 miljard om bij te dragen aan de maatschappelijke trendbreuken. Dit is inclusief de middelen uit de vrijval van het Breedbandfonds en vrije begrotingsruimte van €200 miljoen.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten