25 juli 2020

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

De SP in Vught roept de raad terug van het zomerreces. Zij zijn boos over het feit dat de gemeente nu al de Jagersboschlaan wil verharden zonder de uitspraak van de rechter hierover af te wachten, en wil hierover graag uitleg. Wethouder Van de Ven had immers aangegeven de rechterlijke uitspraak te zullen respecteren. Tegen deze verharding is er veel protest, en de omwonenden stapten naar de rechter. In juni heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de gemeente wel mocht beginnen met zogenaamde voorbereidende maatregelen, zoals het aanleggen van riool en elektriciteit, maar dat ze met de verharding moest wachten totdat deze zaak dient op 25 augustus. De gemeente gebruikt het argument dat de schorsing slaat op eventuele schade die autoverkeer over de dan verharde Jagersboschlaan zou toebrengen aan de natuurwaarden. Omdat er nu een rapport is dat stelt dat die schade niet optreedt, voelt de gemeente zich niet meer gehouden aan de schorsing. Bron: Avulo/SP/Brabants Dagblad
25 juli 2020

Raad van State in basis akkoord met plan Windenergie A16, provincie past punten aan

De provincie Brabant gaat enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 opnieuw bekijken. Dat gebeurt na een tussenuitspraak door de Raad van State die 23 beroepen tegen het plan bekeek. De aanpassingen gaan over de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines, vooral in situaties waarbij er in de omgeving al windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. De provincie krijgt een half jaar de tijd voor een herstelbesluit. Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over in totaal 28 windmolens in vijf clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.
22 juli 2020

Géén MER voor de Braacken

De Gemeente Vught laat weten geen MER-procedure te doorlopen voor het bestemmingsplanvan het voormalige verzorgingstehuis De Braacken en maakt de bouw van 33 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan de zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s-Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert Heymlaan in het oosten. Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet bepaald worden of de ontwikkeling van de bouw van de woningen nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het bestemmingsplan De Braacken kunnen worden uitgesloten.
22 juli 2020

Weer twee plekken om elektische auto’s te laden

De gemeente Vught heeft weer twee parkeerplekken aangewezen voor het opladen van elektrische auto's. Dit keer zijn de plekken gelegen aan Victorialaan ter hoogte van het kruispunt met de Wilhelminalaan. Deze verkeersmaatregel zorgt ervoor dat die plekken uitsluitend daarvoor gebruikt mogen worden. Daarom is er ook een bord E04 (parkeergelegenheid) met onderbord met de tekst "uitsluitend opladen elektrische voertuigen".
22 juli 2020

Half Nederland maakt zich zorgen over droogte

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort. Dat blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen. 68% van de Nederlanders geeft verder aan weleens last te hebben gehad van problemen door de droogte. Mensen die zich zorgen maken over de droogte denken daarbij vooral aan de gevolgen voor de natuur, mislukte oogsten en uitdroging van dijken. Ook na een regenachtige start van de zomervakanties kampen de natuur en de landbouw in het oosten en zuiden van het land nog altijd met de droogte. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht vaker overlast te ervaren door watertekort. 44% is bereid zelf maatregelen te treffen om schade te voorkomen. De waterschappen juichen het gebruik van regentonnen toe. Ook het vervangen van tegels in de tuin door planten is een goede maatregel om droogteproblemen te voorkomen.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten