3 maart 2021

TV-programmering 21 t/m 22 april

Elke werkdag van 06.00 - 12.00: Bewegen voor Ouderen Elke zondag 11.00 - 12.00: H. Mis vanuit de H. Hartkerk (live) Woensdag 18.00: Interviews: Marijn Bosma, Herenboeren Clemens van Hulten, Tanklokaal Helvoirt Programma's worden ieder (half)* uur herhaald, je kunt ze ook bekijken op onze Facebookpagina en ons YouTube-kanaal. *Afhankelijk van de lengte van het programma. Wijzigingen voorbehouden
17 februari 2021

Meet, Play & Create online voor jongeren

Pssst! Ben jij tussen de 12-18 jaar? Woon je in de Gemeente Vught ? Heb je de balen van corona? En zin in ff iets anders, iets chills, iets creatiefs? Wil je met je vrienden een toffe online activiteit doen? Samen met andere jongeren uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt? Diverse culturele en sportieve aanbieders hebben gave gratis activiteiten voor jongeren in de aanbieding. Check of er iets leuks voor je bij zit én de complete data, tijden en info op www.vughtbeweegt.nl (aanbod jongeren). Vraag je vrienden om ook mee te doen! Heb je vragen over een activiteit? Neem dan contact op met de aanbieder van de activiteit, die op Vught Beweegt vermeld staat. Bron: Plaza Cultura
25 juli 2020

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

De SP in Vught roept de raad terug van het zomerreces. Zij zijn boos over het feit dat de gemeente nu al de Jagersboschlaan wil verharden zonder de uitspraak van de rechter hierover af te wachten, en wil hierover graag uitleg. Wethouder Van de Ven had immers aangegeven de rechterlijke uitspraak te zullen respecteren. Tegen deze verharding is er veel protest, en de omwonenden stapten naar de rechter. In juni heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de gemeente wel mocht beginnen met zogenaamde voorbereidende maatregelen, zoals het aanleggen van riool en elektriciteit, maar dat ze met de verharding moest wachten totdat deze zaak dient op 25 augustus. De gemeente gebruikt het argument dat de schorsing slaat op eventuele schade die autoverkeer over de dan verharde Jagersboschlaan zou toebrengen aan de natuurwaarden. Omdat er nu een rapport is dat stelt dat die schade niet optreedt, voelt de gemeente zich niet meer gehouden aan de schorsing. Bron: Avulo/SP/Brabants Dagblad
25 juli 2020

Raad van State in basis akkoord met plan Windenergie A16, provincie past punten aan

De provincie Brabant gaat enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 opnieuw bekijken. Dat gebeurt na een tussenuitspraak door de Raad van State die 23 beroepen tegen het plan bekeek. De aanpassingen gaan over de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines, vooral in situaties waarbij er in de omgeving al windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. De provincie krijgt een half jaar de tijd voor een herstelbesluit. Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over in totaal 28 windmolens in vijf clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.
22 juli 2020

Géén MER voor de Braacken

De Gemeente Vught laat weten geen MER-procedure te doorlopen voor het bestemmingsplanvan het voormalige verzorgingstehuis De Braacken en maakt de bouw van 33 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan de zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s-Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert Heymlaan in het oosten. Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet bepaald worden of de ontwikkeling van de bouw van de woningen nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het bestemmingsplan De Braacken kunnen worden uitgesloten.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten