Vier je vakantie in Vught!
15 juli 2020
Historische wandeling door Vught
15 juli 2020

5G-netwerk in Vught

bron: Rijksoverheid

De gemeente Vught ontvangt regelmatig vragen over het toekomstige 5G-netwerk. Het 5G-netwerk is de opvolger van oudere netwerken (3G en 4G) en is nodig om te kunnen voldoen aan de steeds groter en sneller wordende data-overdracht (internet).
Voor het 5G-netwerk zijn meer antennes nodig in vergelijking met het huidige 4G-netwerk. Deze antennes zijn minder hoog dan de huidige zendmasten. De landelijke overheid voert onderzoek uit naar de effecten op de volksgezondheid van deze nieuwe antennes. Gemeente Vught volgt de uitkomsten van dit onderzoek. Alle mobiele netwerken in Nederland (dus ook 5G in de toekomst) moeten voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten.

Het Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op naleving van deze limieten. Vragen over de gezondheidseffecten van 5G? Kijk dan op www.kennisplatform.nl/wetenschap-over-emv-mobiele-telefoons/. Voor aanvullende informatie: de GGD tel. 0900-3686868 of milieu@ggdgmv.nl

De nieuwe antennes kunnen invloed hebben op het straatbeeld. Het is nu nog niet bekend hoe de 5G-antennes er uit gaan zien. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet en vormt zich een visie over hoe we met de inpassing van de nieuwe antennes in de openbare ruimte om willen gaan.

In het huidige wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten verplicht zijn om mee te werken aan het realiseren van het 5G-netwerk. De belangen van gemeenten worden vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is de gesprekspartner van het ministerie onder andere met betrekking tot 5G. Deze belangen liggen zowel op het gebied van de volksgezondheid, ruimtelijke inpassing als ook inspraak.

Bron: Gemeente Vught

Van onze redactie:
Op 25 mei jl. bepaalde de rechter in een kort geding van stichting Stop5GNL tegen de staat dat de uitrol van het 5G-netwerk door mag gaan. Volgens Stop5GNL is er onvoldoende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s gedaan.
De Gezondheidsraad komt eind augustus met een advies over 5G in relatie tot de gezondheid. Stop5GNL wil dat het advies wordt afgewacht.
Meer info: https://www.stop5gnl.nl/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten