Vrijmetselaarsloge Danú

Jacomijn Hendrickx

Vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap die een handreiking biedt voor de zoekende mens. Op basis van ritualen en symbolen gaat een mens op (symbolische) reis om zo zichzelf beter te leren kennen en te bouwen aan de tempel der mensheid. Vrijmetselaars werken in werkplaatsen en iedere vrijmetselaar kan er voor kiezen om dit onder gelijke sekse of juist gemengd te doen. Dit is een persoonlijke keuze. En zo kunnen vrouwen er voor kiezen om in een gemengde werkplaats of louter onder vrouwen hun maçonnieke arbeid te verrichten. Nederland heeft op dit moment twee loges waar uitsluitend vrouwen lid van zijn, één in ’s-Hertogenbosch en één in Gouda en een stuk of twintig gemengde loges, waarin mannen en vrouwen gezamenlijk bouwen aan de Tempel der Mensheid.

Danú is de naam van de Vrijmetselaarsloge voor Vrouwen in ’s-Hertogenbosch. Danú is de stammoeder van de Ierse / Keltische goden. Ze staat ook symbool voor moeder Aarde. In Ierland zijn er twee heuvels in de buurt van Killarny waarvan men zegt dat het haar borsten zijn. Jacomijn Hendrickx is een van de vrouwen achter Danú en filosoof van beroep. “De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, je wordt pas lid als je ingewijd bent”, vertelde Jacomijn in Avulo Actueel. Er is een methode bedacht voor aspirantleden om te kijken en te zoeken of het iets voor ze is, samen op zoek gaan naar welke symbolen en ritualen belangrijk zijn in je leven.  “Je kunt het zien als een vereniging voor mensen die vrij denken, zonder dogma’s, niet gebonden aan religie maar zich samen sterk maken voor een betere wereld”, aldus Hendrickx. De loge in Den Bosch is pas gestart. Vrouwen die geïnteresseerd zijn, kunnen informatie vinden op  www.vrijmetselarijvoorvrouwen.nl.