Uitbreiding Martinihal gestart

Martinihal bord

Onlangs is gestart met de uitbreiding van de Martinihal. Met het wegvallen van de sporthal bij Laco en het feit dat de gemeente wil dat er binnen 500 m een gymzaal voor een basisschool is, heeft tot de aanpassing geleid. De nieuwe gymzaal wordt aan westkant gebouwd en sluit aan bij de huidige Martinihal. Het streven is erop gericht, dat komend schooljaar de leerlingen van bs De Schalm en bs De Piramide van deze gymzaal gebruik kunnen maken. In de avonduren zal deze zaal verhuurd kunnen worden. Octopus zal ongetwijfeld belangstelling tonen, aangezien de basketbalclub nu op meerdere plekken binnen en buiten Vught moet trainen.
Martinihal