Subsidie aansluitingen op riolering

Gemeentekantoor Vught copyr

Het college heeft besloten een gestaffelde subsidie vast te stellen voor het afkoppelen van bestaande aansluitingen van particuliere hemelwaterleidingen van het openbaar vuilwaterriool. Dit bedrag is vastgesteld op  € 1000,- per perceel. Daarvoor is de “Regeling projectsubsidies afkoppelen en aansluiten riolering gemeente Vught 2017” en het “Uitkeringsbesluit subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater 2017” vastgesteld. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente.