Senioren zelf aan de slag met onderzoek

Ouderen Samen

Vorig jaar hebben ruim 340 Vughtenaren van 60 jaar en ouder meegedaan aan het behoefteonderzoek onder senioren in de gemeente Vught. Ouderen Samen wil de uitkomsten van dit onderzoek samen met de Vughtse 60-plussers bespreken en organiseert vier bijeenkomsten. Er wordt samen bekeken welke onderwerpen in Vught de komende jaren de meeste aandacht nodig hebben.

“Ouderen Samen wil dat zoveel mogelijk 60-plussers actief meedenken over gewenste verbeteringen in de gemeente en aangeven waar ze zelf een rol in willen spelen en verwachten van verschillende Vughtse instanties. Er wordt voor gezorgd, dat de resultaten van deze bijeenkomsten met een plan van aanpak bij verantwoordelijke organisaties komen. Ook de Stichting gaat zelf aan de slag!”, vertelt Jeanne Heessels, voorzitter van Ouderen Samen.
Het onderzoek naar de behoeften van de Vughtse senioren is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door professor Dr. Tinie Kardol. Bij de bijeenkomsten worden de resultaten gepresenteerd. Reacties van aanwezigen worden meegenomen. Ouderen Samen is benieuwd naar het verhaal achter deze uitkomsten. Aanvullende aanbevelingen zijn welkom.

De bijeenkomsten zijn op:
*Dinsdag 14 maart 14.00-16.00 uur Huize Elisabeth
*Donderdag 16 maart 19.30-21.30 uur Café-Restaurant Den Heuvel, Loonsebaan 88
*Maandag 20 maart 14.00- 16.00 uur Herberg ’t Wapen van Cromvoirt
*Woensdag 22 maart 14.00- 16.00 uur Woonzorgcentrum Theresia

Opgeven kan via info@ouderensamen.nl of telefonisch via ( 073) 656 53 50.