Vrijwilligers gezocht voor Special Voetbalteam
4 december 2018
Op zoek naar nieuwe Zwaluw voorzitter
5 december 2018

Prettig en passend wonen in Vught, nu en straks

De ondertekening van de prestatieafspraken 2019 v.l.n.r. Rob Hulsman, Gerard van den Heuvel, Charlotte Beukeboom, Bianca van de Sande, Saskia Heijboer en Guus van Woesik. Foto: ©Marc Bolsius

Prestatieafspraken 2019 en samenwerkingsovereenkomst Grote Zeeheldenbuurt

Een kans om de vinger aan de pols te houden en goede afspraken te maken. Zo zien de gemeente Vught, Woonwijze en haar Huurders Belangenvereniging (HBV) de prestatieafspraken die zij gezamenlijk ieder jaar maken. Maandag (3 december) was de ondertekening hiervan én van de samenwerkingsovereenkomst en de grondruilovereenkomst tussen Woonwijze en de gemeente voor de start van de herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt.

Twee belangrijke ondertekeningen tussen de gemeente Vught, Woonwijze en haar HBV op één dag. Afgelopen maandag was het eerst de beurt aan de prestatieafspraken voor 2019, die sinds twee jaar volgens de wet jaarlijks gemaakt moeten worden door de drie partijen. Inzet is praktische en werkbare afspraken te maken, met oog voor de ontwikkelingen. Onderwerpen als langer zelfstandig thuis wonen, doorstroming, duurzaamheid en de omgeving van de woningen komen aan de orde, net als ontmoetingsruimten en wijkpunten. Samen willen de partijen zich hiermee inzetten om ook in 2019 alle huidige en toekomstige inwoners van Vught prettig en passend te laten wonen.

Praktisch en werkbaar
Zo krijgt Vught steeds meer te maken met een kwetsbare doelgroep. Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Nu al is 12 procent van de bewoners van Woonwijze 80-plus. Om hen goed te laten wonen, moeten de gemeente en woningcorporatie samen kijken naar praktische en werkbare manieren om te zorgen voor kleine aanpassingen in de woning.
Bij ontmoetingsruimten en wijkpunten snijdt het mes aan meerdere kanten. Zo zorgen ze voor een fijne woonomgeving en helpen ze bij het vroegtijdig signaleren van problemen en voorkomen of verzachten ze eenzaamheid. Daarbij brengen ze ook vaak plezier. De gemeente, Woonwijze en de HBV blijven zich hier ook het komende jaar graag voor inzetten. Met dank aan de vele Vughtse vrijwilligers.

Grote Zeeheldenbuurt
Ook de herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt heeft een plek in de prestatieafspraken. Hier wordt in 2019 begonnen met de sloop van de oude woningen, het bouwrijpmaken én de nieuwbouw. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen, werd maandag de samenwerkingsovereenkomst voor de bestemmingsplan procedure en de planuitvoering getekend door de wethouder Saskia Heijboer en Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder van Woonwijze.
In de overeenkomsten staat dat de gemeente haar medewerking verleent aan de wijzigingen van de bebouwing en de noodzakelijke grondruil. Daarnaast staan er werkafspraken in over de openbare ruimte. Deze wordt na de aanleg overgedragen van Woonwijze naar de gemeente.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten