Het Programmabeleid Bepalend Orgaan Vught (PBO)

De van Avulo worden vertegenwoordigd door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). De leden van het PBO representeren verschillende maatschappelijke stromingen uit Vught.
Het PBO ziet erop toe dat de Vughtse samenleving zo breed mogelijk in de uitzendingen aan bod komen. De naam Programmabeleid Bepalend Orgaan verwijst naar de hoofdtaak van het PBO: het vaststellen en toetsen van het gevoerde programmabeleid van AvuloFM, daarbij steunend op de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Het PBO controleert onder meer of in de programma’s van de omroep minstens 50 procent van de zendtijd besteed wordt aan op Vught betrekking hebbende zaken als informatie, cultuur en educatie, de zogeheten ICE-norm. Alle publieke omroepen hebben een PBO. Dat is vastgelegd in de Mediawet.
Binnen AvuloFM is het PBO een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. De leden van het PBO mogen geen bestuursfunctie bekleden of werken bij een commerciële of publieke omroep. De leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek. Ook kan het PBO gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het bestuur van AvuloFM. Vanzelfsprekend blijft de journalistieke onafhankelijkheid van de verschillende AvuloFM-redacties gewaarborgd.
Het PBO vertegenwoordigt de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke richtingen uit de gemeente Vught. Leden van het PBO dienen te beschikken over aantoonbare ervaring en deskundigheid op hun gebied. Daarnaast moeten zij een algemene belangstelling hebben voor de radioprogramma’s van AvuloFM. Alle leden van het PBO woonachtig in de gemeente Vught. Bij de samenstelling van het PBO wordt er naar gestreefd dat de leden een evenredige afspiegeling vormen van de Vughtse samenleving wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats.

Samenstelling PBO Vught:

Jo van Dinther

Jo van Dinther Voorzitter PBO en vertegenwoordiger van PBO in bestuur Avulo

(oud gemeenteraadslid, ouderen, maatschappelijke zorg en welzijn)

Ron van Vemde

Ron van Vemde (jongeren)

 

 

Berry van de Water (sport en recreatie)

Jo van Dinther

Jo van Dinther (kerkgenootschappen)

Geert van den Brand

Geert van den Brand (onderwijs en educatie, kunst en cultuur)

Philip Matapere

Philip Matapere (etnische en culturele minderheden, Molukse gemeenschap, oud gemeenteraadslid)

Jos den Otter

Jos den Otter (gemeenschap Cromvoirt, werkgevers/MKB)

ik2

Karin Sprik

Coen van der Veer

Coen van der Veer (persoonlijke titel)

 

 

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten