Wietse Beerens zet weer de Scheldekroon op zijn hoofd
9 augustus 2017
Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in de buurt
9 augustus 2017

Ontwerp bestemmingsplan ‘Vughterstede, locatie Merpatistraat’

Burgemeester en wethouders van Vught maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Vughterstede, locatie Merpatistraat’ ter inzage ligt. In de Merpatistraat, in het verlengde van Huize Theresia (nu in gebruik als paardenwei) wil Mariënhoven/Vughterstede 36 zelfstandige zorghuurwoningen realiseren. Het plan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘Groen’ naar ‘Wonen’.

Het ontwerp van het bestemmingsplan met bijlagen ligt van donderdag 10 augustus tot en met woensdag 20 september 2017 ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. De stukken zijn ook te zien via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijke-plannen.nl) onder ID-nummer NL.IMRO.0865. vghBPHTMerpatistr-ON01. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.

Gedurende de genoemde termijn kan men schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kan worden gericht aan:

De gemeenteraad van Vught, Postbus 10100, 5260 GA Vught.
Mondeling reageren? Neem contact op met de afdeling Ontwikkeling via tel. 14073.

//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten