Grotere afvalcontainers op verzoek

containers groot en klein

Het gewijzigd aantal keren, dat het restafval in de grijze container wordt opgehaald, blijft de Vughtse gemoederen bezig houden. Een aantal Vughtenaren heeft aangegeven een grotere of een extra container te willen hebben.Men vreest, dat de capaciteit van de restcontainer onvoldoende is om een periode van 4 weken het restafval op te slaan. Een aantal inwoners heeft bewust gekozen voor het betaald omwisselen van de container en niet een gratis wisselronde af te wachten. Een verzoek om restafval op de Milieustraat te mogen brengen wordt door het college niet toegestaan.

De Afvallen Stoffen Dienst (ASD) heeft een termijn van 2 maanden nodig om dit logistiek te organiseren en de containers te bestellen.
Vanaf 14 februari krijgen inwoners gedurende zes weken de gelegenheid om aan te geven of ze een container voor restafval en/ of GFT willen wisselen of een extra container wensen.

Bij het toestaan van een extra container wordt niet meer gekeken naar de gezinsgrootte. Vervolgens worden de containers vanaf mei 2017 de dag na de reguliere ledigingsronde gewisseld. Indien er veel inwoners om een andere of extra container verzoeken, zullen hiermee extra kosten gemoeid zijn. Deze komen ten laste van het product afval en zullen dus gezamenlijk betaald moeten worden.