17 december 2018

Functie coördinator kinderen en armoede verlengd tot oktober 2019

In Vught leven 300 tot 400 kinderen in armoede, die in gezinnen opgroeien waar sprake is van grote financiele krapte. Deze kinderen kunnen niet of nauwelijks deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes en deelname aan het verenigingsleven. Op den duur kan hierdoor het zelfvertrouwen van die kinderen aangetast worden en kunnen ze problemen krijgen met hun gezondheid. In 2017 werd in een rapport over de armoede aangegeven dat er onvoldoende aanpak was om de armoede te bestrijden. Een aanbeveling in dat rapport was de aanstelling van een coördinator kinderen en armoede. Na een gedane evaluatie met de nodige partners in het veld en de ontwikkelde activiteiten is besloten om het contract met de coördinator te verlengen, mede gezien de tot nu toe bereikte resultaten..
17 december 2018

Tweerichtingverkeer Vlasmeersestraat verlengd

De bewoners van de Vlasmeersestraat hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat het tweerichtingsverkeer van hun straat met een maand wordt verlengd. Als reden wordt aangegeven dat zij unieke verkeerstellingen kunnen uitvoeren als de Boxtelseweg per 16 december weer wordt geopend. Tevens kunnen zij de verkeersstromen naar het Vughtse centrum beter in kaart brengen. Per 1 februari 2019 wordt de situatie weer als vanouds.
15 december 2018

Video: spectaculaire opening ijsbaan Vught

Op 14 december is de ijsbaan in Vught weer geopend. Dit jaar voor de 10e keer. Een echt jubileum waar Vught trots op is. Voor jong […]
14 december 2018

De Speeldoos mogelijk verder zonder professionele kunst

Op 18 december 2018 worden in een raadsvergadering de ontwikkelingen van De Speeldoos besproken. In november heeft het college diverse gesprekken gevoerd met de interim directeur van De Speeldoos, hetgeen op 21 november heeft geleid tot de afspraak dat het bestuur van de Speeldoos een notitie maakt die inzicht geeft tot een scheiding tussen professionele kunsten en het faciliteren van de amateurkunst. Een van de conclusies was dat professionele kunsten niet kostendekkend zijn en de facilitering van amateurkunst door efficiëntere inzet tegen veel lagere kosten kan plaats vinden. Vanwege het besluit om de subsidie aan StarsonStage te beëindigen is het college ook aan de slag gegaan om een alternatief te zoeken hiervoor. Dit heeft geleid om te komen tot de stichting muziek, dans en musical Vught in oprichting en deze te ondersteunen om de continuïteit van het aanbod buitenschoolse cultuur educatie met ingang van 1 januari 2019 te waarborgen. Het bestuur van De Speeldoos geeft aan dat bij niet verstrekken van subsidie voor de professionele kunst door de gemeente zij stoppen met professionele kunsten.
14 december 2018

Nieuws over De Speeldoos

Dinsdag aanstaande wordt in een extra raadsvergadering een collegevoorstel over De Speeldoos besproken. De inhoud van het voorstel is nog niet bekend en komt pas in […]
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten