21 februari 2019

WOZ beschikking en de aanslag OZB 2019

Rond 28 februari ontvangen de meeste woningeigenaren en bedrijven in Vught wederom de WOZ-beschikking en de daarop gebaseerde aanslag OZB. Als u eigenaar van een woning bent, krijgt u een aanslag OZB met betrekking tot het eigenarengedeelte. Voor niet-woningen (winkel, bedrijf, kantoor en dergelijke) geldt dat zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag OZB ontvangt. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor ver­schillende belastingen, zoals de OZB, het eigen woningforfait in de inkomstenbelasting, erfbe­lasting en de watersysteemheffing ‘gebouwd’ van het waterschap. Bewaar de aanslag/beschik­king dus goed voor de eigen administratie. De waardepeildatum van de WOZ-beschikking 2018 is 1 januari 2018. Dat betekent dat de OZB-aanslagen 2019 gebaseerd zijn op de marktwaarde van de woning van ruim een jaar geleden. Tegen een onjuiste WOZ waarde is een bezwaarschrift in te dienen. Het is niet mogelijk een bezwaar­schrift tegen het OZB tarief of de tariefsverhoging in te dienen.
21 februari 2019

Afvalscheiding loont echt

Bij de inzameling van het huishoudelijk afval is het doel om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 30 kilo per inwoner per jaar.  Deze week staat het scheiden van  groente, fruit en tuinafval (GFT) centraal. U mag meer in de groene bak gooien dan u denkt. GFT afval is een misleidende naam; we zeggen groente, fruit en tuinafval, maar er mag veel meer afval in de gft-container. Het meeste van dit afval komt bij de bereiding van eten in de keuken vrij. We noemen het soms dus ook keukenafval. Al het organisch afbreekbaar afval mag u in de groene bak gooien. Zelfs kattenbakkorrels met milieukeur mogen in de bak.  Keukenafval kunnen we nog heel goed hergebruiken. GFT wordt in Nederland tegenwoordig vergist en gecomposteerd.
21 februari 2019

Het regent, maar droogte is nog niet voorbij

De afgelopen weken zijn er al veel buien gevallen. Dat water is van harte welkom. Toch is hiermee de droogte nog niet voorbij. Waterschap De Dommel doet zoveel mogelijk om het water vast te houden. Voldoende grondwater en water in sloten en beken is belangrijk voor de landbouw, natuur en voor u. Het klimaat verandert. Het weer kent steeds meer extremen. In april 2018 viel in delen van Noord-Brabant in een halve dag meer regen dan normaal in een maand tijd. Daarna werd het droog, heel droog. En nog steeds is het op veel plaatsen in Midden-Brabant droger dan normaal, met lage grondwaterstanden tot gevolg. Droogte en erg veel regen in korte tijd zijn effecten van klimaatverandering. Het waterschap heeft ook in droge perioden een belangrijke rol als waterbeheerder.
21 februari 2019

Repair Café Vught op zaterdag 23 februari

Het Repair Café Vught is weer open op zaterdag 23 februari. Het is  geopend van 11.00 tot 15.00 uur in de Stenen Hut, locatie Weverij, Watertorenlaan 13-19 op park Voorburg in Vught. Dit is midden op het terrein van Voorburg, vanaf de ingang van het zorgpark bij de rotonde aan de Laagstraat is met bewegwijzering aangegeven waar het Repair Café is. U kunt bij ons terecht voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten, kleding/textiel, fietsen, computers, leer, perzische tapijtjes en tuingereedschap. De reparaties worden gratis gedaan door onze handige vrijwilligers. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Dus heeft u een zoom die gerepareerd moet worden, een stekker die vervangen moet worden of een mixer die kapot is, u kunt bij ons terecht.
21 februari 2019

Jagersboschlaan wellicht toch verhard

Het college heeft via een Raadsinformatiebrief (RIB)de raad laten weten de verharding van de Jagersboschweg, ondanks de bezwaren van de bewoners en het Maurickcollege, toch door te willen zetten. Een alternatief om via de zuidzijde 'een auto te gast straat' te realiseren om Regina Coeli, het Maurick College en de Martinihal op die manier bereikbaar te maken stuit op bezwaren vanuit de Provincie. Dat heeft onder meer te maken met de realisatie van een snelfietsverkeersnet tussen Tilburg en Den Bosch, de mogelijke vertraging bij de N65 en het project aanpassing van het spoor. Wel wil de gemeente kijken of er maatregelen te bedenken zijn om toename van het (snel)verkeer van de Jagersboschweg te ontmoedigen. Er zal extra aandacht worden gegeven aan de flora en fauna om deze zo min mogelijk te belasten. De raad moet overigens nog instemmen met de plannen.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten