21 februari 2019

Walking Football ook in Vught

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die nog lekker actief bezig willen zijn. Dit initiatief is genomen door MOVE Vught en Zwaluw V.F.C. Walking Football is een prettige vorm van bewegen. Het pilotproject vindt plaats op woensdagochtend 20 en 27 maart en 3 april. De kantine van Zwaluw is geopend vanaf 09.30 uur. Het Walking  Football is van 10.15 tot 11.30 uur. De kantine blijft nog geopend tot 12.30 uur. Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden voor Walking Football kan per mail (info@movevught.nl) of telefonisch (06-11435177). Geen vervoer? Wellicht kan de Seniorenbus Vught (55+) iets voor u betekenen. 
21 februari 2019

Sloopwerkzaamheden Zeeheldenbuurt in volle gang

Woonwijze sloopt 98 verouderde woningen in de Grote Zeeheldenbuurt. Het was de bedoeling 133 woningen terug te bouwen, maar we hebben de gemeente gevraagd dit aantal met 30 te verhogen. "De druk op de wachtlijst is groot. Hier konden we op onze eigen grond daar wat aan doen. Gelukkig erkent de gemeente dit en facilitairen ze ons hierin", zegt Charlotte Beukeboom directeur-bestuurder. "Er komen beneden- en bovenwoningen waarbij senioren op de begane grond wonen en jongeren op de tweelaagse bovenwoning. Voor gezinnen wordt gekozen voor woningen met een huurprijs tussen de € 585 en € 635." Al eerder werd besloten de wijk niet in fases te ontwikkelen, maar te gaan voor een integraal plan. Na het doorlopen van de benodigde procedures is de sloop begonnen, daarna volgt het bouwrijp maken van het terrein. Begin 2020  worden de eerste woningen opgeleverd.
21 februari 2019

Binnenkort Fort Isabella Fair

Vught wordt binnenkort verwend met een nieuwe markt. Op 21 en 22 april aanstaande, zijnde 1e en 2e paasdag, wordt voor de eerste keer de 'Fort Isabella Fair' gehouden op het terrein van de Fort Isabella. Er worden streekproducten verkocht. Daarnaast zijn er ambachtelijke workshops. Aan de kinderen wordt ook gedacht, diverse kinderactiviteiten gaan er plaats vinden en de nodige acts worden opgevoerd waarvan zij kunnen genieten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een mooie wandeling te maken. Het Fort ligt midden in de Vughtse natuur. Er worden deelnemers gezocht die iets met lifestyle en iets van educatief vertier hebben. Voldoet u aan het profiel met de navolgende onderdelen: Eten en Drinken, Educatie/Workshops, Lifestyle en Entertainment. Meld u dan aan via de site: www.fortisabellafair.nl.
21 februari 2019

WOZ beschikking en de aanslag OZB 2019

Rond 28 februari ontvangen de meeste woningeigenaren en bedrijven in Vught wederom de WOZ-beschikking en de daarop gebaseerde aanslag OZB. Als u eigenaar van een woning bent, krijgt u een aanslag OZB met betrekking tot het eigenarengedeelte. Voor niet-woningen (winkel, bedrijf, kantoor en dergelijke) geldt dat zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag OZB ontvangt. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor ver­schillende belastingen, zoals de OZB, het eigen woningforfait in de inkomstenbelasting, erfbe­lasting en de watersysteemheffing ‘gebouwd’ van het waterschap. Bewaar de aanslag/beschik­king dus goed voor de eigen administratie. De waardepeildatum van de WOZ-beschikking 2018 is 1 januari 2018. Dat betekent dat de OZB-aanslagen 2019 gebaseerd zijn op de marktwaarde van de woning van ruim een jaar geleden. Tegen een onjuiste WOZ waarde is een bezwaarschrift in te dienen. Het is niet mogelijk een bezwaar­schrift tegen het OZB tarief of de tariefsverhoging in te dienen.
21 februari 2019

Afvalscheiding loont echt

Bij de inzameling van het huishoudelijk afval is het doel om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 30 kilo per inwoner per jaar.  Deze week staat het scheiden van  groente, fruit en tuinafval (GFT) centraal. U mag meer in de groene bak gooien dan u denkt. GFT afval is een misleidende naam; we zeggen groente, fruit en tuinafval, maar er mag veel meer afval in de gft-container. Het meeste van dit afval komt bij de bereiding van eten in de keuken vrij. We noemen het soms dus ook keukenafval. Al het organisch afbreekbaar afval mag u in de groene bak gooien. Zelfs kattenbakkorrels met milieukeur mogen in de bak.  Keukenafval kunnen we nog heel goed hergebruiken. GFT wordt in Nederland tegenwoordig vergist en gecomposteerd.
//]]>

Voor een juiste werking maakt avulo.nl gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan' om u een juiste werking van de website te garanderen en deze te verbeteren. Als u doorgaat met deze website te gebruiken bent u akkoord met deze instellingen. De cookies van derden die wij gebruiken zijn van Twitter en Google. De cookies van Twitter worden gebruikt om de Twitterberichten op onze pagina te tonen. De cookies van Google, gebruiken we om statistieken te verzamelen en daarmee onze website te verbeteren.

Sluiten